Reference - naše zkušenosti stojí na praktických výsledcích

zobrazit poradce
Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Continental Aut. CZ s.r.o.

SWOT analýza, tvorba efektivní a relevantní strategie, komunikace management, image pracovníka… ..více >

J & T Banka

Komunikace a image IT pracovníků vůči uživatelům a management, zlepšení vztahu s uživateli,… ..více >

INEX SPEDITION s.r.o.

Efektivní systém řízení ISO 9001, tvorba strategie, SWOT analýza, proces, audity, komunikace,… ..více >

Vedení k úspěšnému podnikání

Vedení při rozjezdu podnikatelského záměru, vytvoření partnera pro diskusi k závažným… ..více >

Den prožitků a image týmu

Den prožitků - speciální manžersko-psychologický trénink a psychodrama pro lepší sebepoznání a… ..více >

Řízení projektů a týmu

Školení na míru - řízení projektu, vedení týmu, vztahy v týmu, komunikace a prezentace,… ..více >

Trénink komunikace L1

zlepšit vlastní komunikaci a jednání IT pracovníků s uživateli a podpořit dobré image IT týmu ..více >

Trénink komunikace IT pro Alphaduct

Trénink komunikace IT pracovníků pro zvýšení efektivity komunikace s uživateli, nalezení… ..více >

Trénink interních auditorů

trénink auditorů - "Auditor je partner s dobrými nápady", ISO 9001, rozvoj spolupráce auditorů… ..více >

Projektové řízení a vedení týmu

vedení projektů a týmu pro pracovníky v sériové výrobě, tvorba strategií, vedení projektů… ..více >

Efektivní firma

vytvoření efektivního systému ISO 9001 s důrazem na výsledky, firemní poradenství, vedení a… ..více >

Trénink managementu

praktický management, modelování efektivního oddělení, reporting, procesy, výběr pracovníků,… ..více >

Projektové řízení a synergie

Vedení týmů a projektů, hodnocení výsledků, strategie, schéma projektu, analýza rizik, tvorba… ..více >

Role vedoucího pracovníka

Model práce manažera, týmová spolupráce, chválení - kárání a hodnocení pracovníků, modelování… ..více >

Manažer kvality ISO 9001 - efektivní procesy

Představitel vedení pro kvalitu, reporting, audity, marketing, komunikace, ISO 9001, strategie… ..více >

Continental Automotive - projektové řízení

vedení projektu, práce s týmem a v týmu, hodnocení pracovníků, plánování, hodnocení a tvorba… ..více >

Nowatron

Poradenství, systém řízení dle ISO 14001 - ekologie ..více >

Systém řízení AS 9100 C

Zlepšení procesů systému řízení kvality dle AS 9100 revize C a řešení neshod z auditů.… ..více >

Ontario Die International

Představitel vedení pro kvalitu, auditor, poradce, zlepšování systému ISO 9001 ..více >

FEI Czech Republic s.r.o.

Kvalita dle ISO 9001, školení interních auditorů, efektivita systému, vývoj, aktivní… ..více >

FEI - TSG

Efektivita procesů, nastavování metrik, nový model systému, ISO 9001, poradenství ..více >

GŘ HZS ČR

Trénink na SWOT analýzu a tvorbu strategie ..více >

Honeywell školení interních auditorů

Trénink - "Auditor je partner s dobrými nápady", školení komunikace, rizika, management,… ..více >

.A.S.A.

Tvorba mapy procesů - technická, manažerská, propagační, zohlednění dlouhodobé strategie a… ..více >

GŘ HZS ČR - Prevence

Příprava dlouhodobé koncepce požární prevence a její realizace ..více >

Efko - management

Strategie, procesy, systém ISO 9001, image, hodnoty, vztahy na pracovišti, komunikační a… ..více >

SONY DADC

Trénink aktivní komunikace IT pracovníků, individuální pohovory, zlepšení komunikačních… ..více >

TTS Polak s.r.o.

Workshop vedení pracovníků pro střední management, rozvoj vedoucích ..více >

Protool s.r.o.

Trénink na metodu PDCA, řešení aktuálních problémů ..více >

Poradenství

Poradci přenáší teorii do praxe a naopak

Jsou poradci teoretici?

Článek je určený pro poradce a manažery, kteří často při zavádění změn naráží na označení - teorie, teoretik.…

vlastnosti poradce, cena, řešení k výsledkům

Komunikace (PR)

Image pracovníka a týmu

Image pracovníka a týmu

Chcete aktivně využívat image pro zlepšení týmové spolupráce, vztahů na pracovišti, komunikaci? Pak čtěte dál.…

komunikace IT techniků, interní, krizová

Management

Pět tipů pro správné delegování

Pět tipů pro lepší delegování

Delegování úkolů je nevděčné téma – všichni o tom hovoří, přitom mnoho manažerů se toho bojí. A ve…

vize - strategie, intuice, Balanced scorecard

Bezpečnost a PO

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce (BOZP) je systém managementu, který má zajišťovat ochranu zdraví při práci (pracovníků)…

bezpečnost práce, bezpečnost informací

Marketing

mapa site penzionu

Spolupráce pro penziony

Chcete se zapojit do unikátního projektu? Máte možnost být mezi prvními, kteří nechtějí zůstávat pozadu. Díky…

SWOT, Porterův model, audit marketingu

Duchovní rozvoj

Sebejistota vnitřní pocit ve vlastní schopnosti

Kouzlo sebejistoty

Být sebejistý znamená žít beze strachu. Znamená, že máme takovou vnitřní jistotu, že nám nic nemůže nahnat strach,…

zákon přítažlivosti, důvěra, naše vidění

Lidské zdroje

Koučink má vést k výkonu, motivaci, spokojenosti

Koučink ve firmách efektivně

Koučink je stále žhavá novinka na poli vzdělávání, a tak se těší velké pozornosti. Pro některé možná až příliš…

atmosféra firmy, získání práce, jak to řídíš

Psychologie/Terapie

Assessment centrum

Assessment centrum

Jedná se o speciální diagnostickou metodu, která sleduje pracovní i psychické způsobilosti. Používá se pro výběr…

pozitivní psychoterapie, šikana, blízkost

Média

K - metoda - vhodný nástroj pro přípravu komunikace s médii

K – metoda

Metoda K je jednoduchou metodou určenou pro všechny, kteří potřebují efektivně komunikovat s médii, novináři apod.…

zásady K, komunikace s médii

Finance

Ekonomická přidaná hodnota EVA

Ukazatel EVA - ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který…

finanční analýza, investic, osobní finance

Metody

SWOT analýza

Analýza SWOT je základem pro stanovení strategie firmy a její prosperity. Hledá a analyzuje silné, slabé stránky uvnitř…

5S - pořádek na pracovišti

5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. 1S - Seiry - nechat na pracovišti jen nutné věci, 2S - Seiton –…

Porterův model konkurenčních sil

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil …

PDCA cyklus

PDCA (Plan-Do-Check-Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej) - metoda stálého koloběhu aktivit, které mohou pracovníci…

Analýza rizik

Většinou každý projekt, nové systémy, vývoj produktů, změny firmy provází rizika. Manažeři a specialisté dělají vše…

Pareto analýza

Pareto analýza - metoda, která pomáhá stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. V. Pareto definoval, že…

Finanční analýza

Finanční analýza - poskytuje informace o finančním zdraví firmy. Finanční analýza zpracovává základní data z účetnictví…

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram - je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému.…

Mapa procesů

Mapa procesů je jednoduchý nástroj pro orientaci a řízení procesů společnosti. Zpřehledňuje procesy, jejich provázanost…

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy snadno umožní popsat průběh operací, činností, jejich souslednost nebo i základní vztahy mezi nimi.…

Novinky

Inspirace pro chytrou firmu

Vlastní cesta oslaví 10 let fungování na českém a zahraničních trzích. K této velké události organizuje konferenci s názvem Inspirace pro chytrou firmu a také tradiční golfový turnaj. Konference a…

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie