Jak dál, když už to dál nejde - mediace

datum publikace 24.03.2007

Mediace - mimosoudní vyrovnání

Problém nastává, když spory nezvládáme, nedokážeme je řešit. Zhoršuje se komunikace mezi stranami sporu. Nastupují vypjaté emoce, atmosféra v konfliktním prostředí – lhostejno zda v soukromí či na pracovišti. Mediace je osvědčená metoda kultivovaného řešení sporů.

Související články

Při vyslovení slova konflikt mnohému naskočí husí kůže. Většinou se mu snažíme vyhnout, jen menšina lidí spory má ráda. Ovšem konflikt ze života nelze vymazat. Je logickým projevem v kontaktech mezi jedinečnými individualitami.
Až si jednou společnost naklonuje jen jednosměrně uvažující a jednající jedince, o konflikty se připraví. Škoda… vždyť jedním z rysů konfliktu je i jeho vlastnost fungovat jako zárodečný prvek pokroku. Vývoj konflikt potřebuje.

Problém nastává, když spory nezvládáme, nedokážeme je řešit. Zhoršuje se komunikace mezi stranami sporu. Nastupují vypjaté emoce, atmosféra v konfliktním prostředí – lhostejno zda v soukromí či na pracovišti - je agresivní už nejen ve slovech, ale i v chování a jednání dotčených osob.

Úlevu se snažíme najít u přátel, známých, někdy až u psychologa a v nejhorším u právníka. Výsledkem je suma nejrůznějších rad, co si v dané konfliktní situaci počít. Rad mnohdy sice dobře míněných, ale nezřídka i protichůdných. Vyplývajících prostě z toho, že co rádce či poradce, to jiná osobnost jiná životní zkušenost, jiný pohled na spor. Zásadní problém každého konfliktu je totiž v tom, že jeho jádro je vlastní právě jen zúčastněným stranám. A proto každá sebelépe míněná rada z osobní zkušenosti někoho druhého či z obecných etických či právních norem vždy zůstane jen vnější intervencí.

A přitom v zahraničí existuje již osvědčená metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů - mediace. V řadě západních zemí je dokonce součástí právního systému. (Vzpomeňme americký film Disclosure – Skandální odhalení.) V Česku je zatím mediace využívána jen ve sféře trestního práva. A přitom dokáže mnohem víc v oblasti běžných občanských sporů. Cestou mimosoudního projednání konfliktu umí rozplést až tři ze čtyř zdánlivě neřešitelných sporů. Základem je vstup třetí neutrální strany - odborně vyškoleného mediátora – který vede jednání sporných stran s cílem vytvořit oboustranně přijatelnou dohodu.

Miroslav Hájek

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie