Poradenství se změnilo

datum publikace 25.08.2007

Poradesntví má přinášet profesionální služby

Dnešní podnikatelský svět si již nemůže dovolit dostat jen radu, doporučení nebo zprávu od poradce, či poradenské společnosti. Následně si vše a sám dle svých možnosti implementovat. Podnikatelé potřebují mít vyřešený problém v oblasti, kde nejsou profesionálové.

Související články

Dnešní podnikatelský svět si již nemůže dovolit dostat jen radu, doporučení nebo zprávu od poradce, či poradenské společnosti. Následně si vše a sám dle svých možností implementovat. Podnikatelé potřebují mít vyřešený problém v oblasti, kde nejsou profesionálové.

Představa dnešního podnikatele, který se potýká s neustálými problémy, dostává se do silné turbulence nových a nových změn (o této turbulenci psal již Peter Drucker), je taková, že hledá spojence, nezávislého partnera, který mu pomůže:

1) najít vhodné řešení vzniklého problému
2) uvést společně řešení v život a to nejen směrem dovnitř firmy, ale teké směrem k zákazníkům, dodavatelům a dalším zájmovým skupinám
3) vyhodnotit reálné výsledky a přínosy pro jeho společnost

Podnikatel zde očekává vysokou profesionalitu, protože služby poradce nejsou nijak levné a také si vybírá poradce, který v dané oblasti by měl mít dlouholeté zkušenosti. Právě zkušenosti poradce by měly pomoci podnikatele vyvést z jeho svízelné situace, pokud možno bez ztráty květinky, tedy bez zbytečných ztrát

Poradce, chce-li být úspěšný a přinést svému klientovi maximální užitek, musí být členem jeho management týmu. Jen tak může správně pochopit skutečnou podstatu podnikatelova problému. Získat všechny pohledy na vzniklý problém a nenechat se zlákat jen jedním pohledem (podnikatele klienta). Poradce si zároveň musí zachovat odstup, aby nesklouzl do situace, ze které ostatní nevidí řešení. Vždyť právě proto si jej najali, aby je vyvedl z problémové situace. Poradce by tak měl stát jednou nohou uvnitř firmy a jednou nohou vně.

Výsledkem práce poradce není zpráva obsahující doporučení, ale vyřešený problém!

PricewaterhouseCoopers, jedna z největších poradenských společností, potvrzuje, že klienti dnes již nechtějí 5 poradců, ale popisují problém. Následně je zajímá, jakým způsobem jim umíme pomoci nalézt řešení. Podle průzkumu PricewaterhouseCoopers je tento přístup důvodem, proč 86 % klientů, je zcela nebo alespoň částečně spokojeno s externím poradcem. To je velmi vysoké procento! Dnešní podnikatelé potřebují mnohem těsnější vztah s externím poradcem než dříve. Získání skutečných přínosů z práce poradce vyžaduje proniknutí do podstaty věci a poznání souvislostí. (Zdroj: Vernon, M.: Get value from your consultants. Management Today 6/2006)

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Každý golfista zahraje špatnou ránu. Je na něm, jak dlouho bude špatně hrát. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Právě až uděláme chybu, uvědomíme si, že něco jsme podcenili, neudělali správně. Je to běžný proces učení bez kterého bychom těžko získávali cenné zkušenosti. Velmi důležité je zvládnout emoce, uvědomit si příčinu a v chybě již nepokračovat. Na golfu v takovém případě emoce pracují na plno a špatnou ránu si musí golfista napravit nebo dostává trestnou ránu. Je to stejné jako v životě. Za každou úlevu se platí. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie