Poslouchejte whistleblowera!

datum publikace 15.06.2012

Poslouchejte whistleblowera, může mít užitečné upozornění

Whistleblower, česky řečeno asi „ten kdo píská na píšťalku“, je člověk, který upozorňuje na závažný problém, ale obvykle mu nikdo nevěnuje pozornost. Ba naopak, ostatní členové týmu se mohou semknout proti němu. Whistleblowerovi bychom měli naslouchat, ale opatrně.

Související články

Váš tým pracuje na svém projektu, zdá se, že vše funguje, když tu najednou se ozve jeden specifický člověk, a začne upozorňovat na to, že projekt má chybu. Nejedná se přitom o žádného potížistu, nebo o osobu, která by vám komplikovala práci; naopak často se takto zachová někdo, kdo byl doposud v týmu šedá myš. Nyní ale upozorňuje, a varuje před problémem, kterého si velmi často vůbec nejste vědomi. Gratulujeme, právě se u vás objevil whistleblower.

Přirozeným chováním týmu v případě objevení se whistleblowera je, že se jej snaží umlčet. Whistleblower často přichází s problémem, který zbytek týmu vnímá jako:

  • okrajový,
  • nezajímavý,
  • nebo nekritický,
  • někdy dokonce jako vyřešený.

Právě proto, že whistleblowery se často stávají lidé, kteří se jinak příliš aktivně neprojevují, se je daří umlčovat. Bohužel, velice často tím umlčíme i závažný problém, který jiný efekt skupinové dynamiky (tzv. groupthink) úspěšně vytěsní. Následky mohou být katastrofální.

Whistleblower je role, která je chováním týmu nejen umlčena, ale z chování týmu de facto vzniká. Dříve málo viditelný člověk se „ozve“ často proto, že problém, na který svým pískáním upozorňuje je znám i ostatním, ale pouze u něj převáží zodpovědnost nad snahou nevytvářet obtíže. Whistleblowervem se stávají určité typy lidí, ale může to být kdokoli. Nejde o podstatu člověka, ale o funkci, která si, řečeno s jistou nadsázkou „svého člověka najde“.

Co s whisteblowerem

Pokud se stane, že někdo, kdo byl doposud spíše pasívním začne náhle upozorňovat na problém, o kterém nevíte, nebo víte, ale vnímáte jej jako maličkost:

1. pozorně jej vyslechněte – jiný úhel pohledu může být velmi přínosný, zvláště,  když pod tlakem termínů, můžete snadno něco opominout.

2. nevystavujte jej přímé konfrontaci s týmem – je lepší napřed zjistit veškeré informace než narazit na celou řadu zdůvodnění, proč upozornění whisteblowera není oprávněné.

3. Posuďte závažnost problému, na který upozorňuje. Je-li to možné, zadejte jeho zhodnocení někomu mimo tým.

4. Vyjádřete zájem - dejte Whistleblowerovi najevo, že vás jeho obavy zajímají, že je neignorujete. Zároveň jej, ale – pro dobro týmu i jeho – požádejte, aby již dále „nepískal“. Mějte na paměti, že existuje určitá, ne malá, pravděpodobnost toho, že vás whistleblower upozorňuje na skutečně závažnou věc. 

Příklad whisteblowera z praxe

Existuje řada příkladů působení whistleblowera. Mezi nejzajímavější patří tragédie raketoplánu Challenger, který byl zničen při startu 28.1.1986. Způsobila to kombinace nevhodného počasí, příliš dlouhé přípravy, ale také špatně konstruované těsnění v jeho pomocných motorech. I když havárie, při které zemřela mj. první americká učitelka, která měla učit ve vesmíru je dodnes označována většinou za shodu náhod.

Málo kdo ví, že o její hrozbě se vědělo dopředu. Upozorňoval na ní Roger Boisjoly, zaměstnanec společnosti Thiokol, která motory vyráběla. Když se snažil upozornit na rizika spojená se startem raketoplánu při velmi nízkých teplotách. Jeho kolegové jej neposlouchali a dali přednost dodržení časového plánu…

Jak se zachováte, když uslyšíte whisteblowera?

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství, Management, Komunikace (PR), Marketing, Média

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (PR), Marketing, Média

Ivona Machová

Ivona Machová

Poradenství, Duchovní rozvoj, Psychologie/Terapie, Sociologie

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Informační technologie, Certifikace…

Yveta Sommerová

Yveta Sommerová

Marketing, Komunikace (PR)

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Bezpečnost a PO, Certifikace,…

Martina Václavíková

Martina Václavíková

Management, Poradenství, Marketing, Lidské zdroje

Poradci

Myšlenky poradce

„"Kámen nerozbiješ silou, ale neustálým dopadáváním"“ více >>

Marcela Basovníková Marcela Basovníková

Ať děláte co děláte, stále se Vám nedaří dosáhnout toho, po čem opravdu toužíte. Neustále se snažíte a výsledky, které by vykazovaly rostoucí trend, pořád nikde. Přepadá Vás skepse a chcete to zabalit? S chladnou hlavu, trpělivostí a odhodláním je však možné vybrat si i jinou cestu. V prvé řadě je nutné velmi důkladně zanalyzovat předešlé chyby, v druhé řadě si pak připustit, že ne vždy na všechno stačíte sám. Od toho jsou odborníci a poradci, kteří pomohou najít správnou cestu ven a předcházet někdy zbytečnému neúspěchu. Na konci této společné cesty pak čeká velká odměna. Vaše spokojenost..

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie