Finanční analýza v praxi

Finanční analýza pro správná rozhodnutí

14. dubna 2015 - přineste si data a analyzujte je s lektorem! Seminář se zaměřuje na praktické použití finančních ukazatelů a analýz pro rozpoznání ekonomického zdraví firmy. Každý účastník si může přinést vlastní data a bude si je analyzovat pod dohledem odborného lektora a s anonymitou vůči ostatním účastníkům. Přineste si vlastní notebooky a data a zhodnoťte si vlastní firmu nebo se jen učte z příkladů od lektora.

Související články

Organizace semináře
Termíndle dohody
Max. počet účastníků8 (min. počet 6)
Doba semináře8 hodin
LektorMarcela Basovníková
Místo konáníGajdošova 4292/7, 615 00 Brno - administrativní budova Nová osada
Cena2420 Kč s DPH

Podnikatelé většinou začínají podnikat pro zisk a někdy i pro naplnění vlastního snu. Až po určité době podnikání zjistí, že nejde jen o zisk. Jde o celou řadu dalších ekonomických ukazatelů, které je mohou upozornit na blížící se problémy nebo dokonce krach jejich firmy pro kterou dlouhodobě vynakládali značné úsilí. Stále platí, že peníze hýbou světem. Naučme se je ovládat v náš prospěch. Dobré hospodaření s penězi nám umožní správně investovat, vytvářet jistoty, odměňovat zaměstnance atd.

Ekonomické řízení je stěžejní proces podnikového managementu

Ekonomické řízení rozhoduje o tom, zda budou či nebudou podnikatelské sny uskutečněny. Základním cílem každého podnikatelského subjektu by mělo být zvyšování tržní hodnoty firmy. Podnikatelům se jedná o dosahování zisku. Zisk však není jediná veličina určující prosperitu firmy. Pro hodnocení celkového finančního zdraví je nutné se zabývat všemi aspekty hospodaření. K tomu lze použít metodický nástroj označovaný jako finanční analýza. K ní se pak přidávají další moderní metody hodnocení výkonnosti firmy jako je například Ekonomická přidaná hodnota, či bankrotní a bonitní modely. Nejdůležitější částí celkového hodnocení finančního zdraví firmy je komplexní interpretace výsledků vyplývajících z uvedených metod. Samozřejmě velmi důležitá jsou rozhodnutí managementu, jak strategicky dále. 

Obsah

1. Úvod do finanční analýzy

 • Důvody pro zpracování finanční analýzy
 • Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy

2. Účetní výkazy podstatné pro zpracování finanční analýzy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Cash-Flow

3. Tradiční metody finanční analýzy

 • Ukazatele finanční analýzy 
 • Stanovení hodnot ukazatelů finanční analýzy

4. Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

 • Ekonomická přidaná hodnota
 • Diskontované cash-flow, Časová hodnota peněz

5. Vyhodnocení výsledků finanční analýzy

 • Benchmarking
 • Vývoj ukazatelů v čase

6. Komplexní praktický příklad na vyhodnocení finanční situace vybrané firmy včetně návrhů a doporučení

Cílová skupina účastníku

Seminář je určen manažerům a všem pracovníkům působících v ekonomické i neekonomické oblasti, jejichž úkolem je podílet se na finančním rozhodování ve firmě. Samozřejmě také vše zájemcům o finanční analýzu. 

Výsledek školení

Po absolvování tréninku "Finanční analýza v praxi" bude každý účastník znát ucelený nástroj pro hodnocení ekonomické výkonnosti podnikatelského subjektu nejen pomocí tradičních metod finanční analýzy. Měl by být schopen získané znalosti a dovednosti aplikovat na konkrétní případy a na základě výsledků by měl být schopen navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu.

Cena školení finanční analýzy

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break), tištěné materiály. Nezahrnuje ubytování a oběd.

Marcela Basovníková

Registrace na seminář

Registrace na seminář již byla uzavřena.

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Yveta Sommerová

Yveta Sommerová

Marketing, Komunikace (PR)

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Poradci

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie