Praktická interní komunikace

Interní komunikace - plán, nástroje, motivace

Připravte si strategický plán interní komunikace na celý rok ve spolupráci s lektorem. Využijte interní komunikaci k motivaci pracovníků a vytvářejte příjemné pracovní prostředí. Lektor se 9 let věnoval Public relations, vedl firemní časopis, trénuje management a specialisty na komunikaci i krizovou komunikaci. Nastavuje firemní systémy s ohledem na efektivní práci s informacemi.

Související články

Organizace semináře
Termínsrpen 2015
Max. počet účastníků8 (min. počet 4)
Doba semináře8 hodin
LektorJiří Střelec, Radka Hošková
Místo konáníRašínovo nábřeží 14, Praha 2
Cena4719 Kč s DPH

“Už jste to slyšeli, prý přijdeme o výhradní zastoupení a budeme prodávat ten šunt z rozvojových zemí.” Postěžuje si kolega na obědu ostatním. Takto vznikají fámy, ale také nové postoje které vůbec nemusí být založeny na pravdivých informací. Bohužel pokud u stolu nesedí někdo, kdo by věděl více a dokázal se k dané větě kompetentně vyjádřit, poletí firmou nový negativní postoj a fáma. Co se asi stane dále? I kdyby se jednalo o velmi kvalitní produkty, které firma jako první přivede na trh, nemusí se prodávat. Třeba jen proto, že lidé u onoho obědu si již předem myslí, že produkty jsou šunt. Vždyť přeci řekl Franta a ten má vždy pravdu. 

Ne, tato situace není bezvýchodná. Jen je třeba včas a strategicky řešit. Hlavně vytvářet firemní prostředí a komunikaci manažerů takovou, aby k těmto situacím nedocházelo. Tak, aby pracovníci byli motivovaní a "těšili se" na nové produkty. Je to velmi snadné. Stačí včas a správně komunikovat informace a hlavně motivovat zaměstnance k pozitivním reakcím. Jak to konkrétně udělat se dovíte na našem tréninku. 

Strategická interní komunikace 

Interní komunikaci manažeři berou jako naprosto běžný rutinní způsob denních sdělení informací podřízeným. Přidělím úkol, sdělím informaci a svou povinnost interní komunikace jsem splnil. Ano, to je jedna možnost. Bohužel tento postoj nemusí vést k potřebným výsledkům, protože postoje, znalosti, zájmy a třeba i sociální zázemí bývá silnější než logika a skutečné potřeby firmy. 

Lektor se na interní komunikaci dívá jako na strategický nástroj pro motivaci, rozvoj pracovníků a dosahování firemních cílů. I tak bude seminář veden. Účastníci si nejprve připraví ucelený popis stavu vlastní firmy a postupně budou vytvářet plán interní komunikace na celý rok.  Budou hledat optimální způsob jaká témata komunikovat pracovníkům, týmům, oddělením. Budou se soustředit na to jaké nástroje jsou pro různé situace vhodné. Školení bude zakončeno způsoby vyhodnocení plánu a potenciálními reakcemi zaměstnanců nebo i managementu. Hlavní důraz klade lektor na praktické použití. 

Obsah školení

1. Interní komunikace, jako nástroj změny firemních názorů, postojů 

 • co dokáže interní komunikace
 • jak je možné změnit postoje jednotlivce nebo skupiny 
 • plán interní komunikace a jeho tvorba
 • nástroje interní komunikace

2. Kreativity není nikdy dost a lenost výsledky nepřináší

 • tvorba vhodných témat
 • metody a nástroje interní komunikace 
 • využití reklamních nástrojů
 • praktické použití Public Relations uvnitř firmy

3. Fáma mor nebo nástroj pozitivní změny a motivace

 • práce s informacemi a jejich šíření 
 • obrana proti fámě
 • motivace pracovníků k pozitivním postojům

4. Motivace pracovníků

 • jak motivovat zaměstnance podle jejich pracovní pozice
 • jak dosáhnout lepších výkonů firmy díky motivovaných pracovníkům
 • jak rozpoznat neefektivního člena týmu

5. Vyhodnocení interní komunikace

 • Jak vyhodnotit nastavený proces interní komunikaci
 • Jak získat zpětnou vazbu od pracovníků

Cílová skupina účastníku

Seminář je určen manažerům a všem pracovníkům odpovědných za interní komunikaci nebo také majitelům, kteří chtějí zlepšit firemní prostředí a pracovní klima. Samozřejmě také vše zájemcům o interní komunikaci. 

Výsledek školení

Po absolvování tréninku “Praktická interní komunikace" bude každý účastník vědět, jak připravit komunikační plán, jak tvořit vhodná témata, předcházet fámám. Bude vědět, které všechny komunikační nástroje a kdy je správně použít. To všechno pro prostředí firmy ve které pracuje.

Cena školení finanční analýzy

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break, oběd), tištěné materiály.

Jiří Střelec, Radka Hošková

Registrace na seminář

Registrace na seminář již byla uzavřena.

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Yveta Sommerová

Yveta Sommerová

Marketing, Komunikace (PR)

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Poradci

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie