7 nástrojů kvality nových

datum publikace 02.02.2014

Nových 7 nástrojů kvality

Nárůst potřeby práce s tzv. soft daty si vyžádal nové přístupy a metody pro jejich zpracování. Dnes se bez nich snad neobejde skoro žádná firma. Právě k tomu vzniklo 7 nových nástrojů kvality. 

Související články

Důvod vzniku nástrojů kvality

V poslední době se výrazně změnil charakter firem a jejich potřeb. Výroby nejsou jen o zpracování železa, nebo elektro součástkách. Větší podíl si stále bere software, zpracování informací, práce s myšlenkami apod. Prostě soft data se dostávají do popředí a je třeba je kombinovat s hard daty (ty co můžeme přesně změřit). K tomu je zapotřebí v oblasti zlepšování kvality se zaměřit i na používání nových metod. Tuto potřebu uspokojuje 7 nových nástrojů kvality.

Stručně by bylo možné důvody 7 nástrojů shrnout následovně:

  • vyjádřit myšlenky ideje, názory
  • nalézt významné vazby a vztahy
  • odhalit příbuznosti a podobnosti
  • vyjádřit příčinné vztahy
  • vizualizovat odhalené vztahy 
  • pracovat v týmu odborníků

V dnešní době, ale již nestačí jen prokázat kvalitu, ale neustále ji zvyšovat. Je třeba odhalovat nové možnosti a cesty rozvoje firmy, jejich produktů apod

Základními nástroji pro zlepšování kvality firmy jsou:

Nástroj / metoda kvality  Smysl, poslání metody
1. Afinitní diagram zorientovat se ve velkém množství dat
2. Relační diagram pochopit vazby mezi daty a určit ty podstatné
3. Stromový diagram zjednodušit velký problém na menší jednodušeji řešitelné prvky
4. Maticový diagram data a jejich vazby zpřehlednit pro další zpracování
5. Diagram maticové analýzy nalezení souvislostí v přehledně zpracovaných datech
6. Síťový diagram plánování zdrojů v čase, hledání optimální cesty
7. PDPC diagram identifikace kritických míst již v průběhu plánování a nalezení protiopatření

Použití 7 nových nástrojů kvality 

Nástroje je možné používat samostatně nebo všechny na jednou. Závisí na typu firmy a řešeném problémů. V každém případě odhalování příčinných vztahů je základem řešení každého problému. I detektivové nedělají nic jiného. Právě diagramy jim snadno napoví a pomohou rozkrýt různé vazby mezi subjekty. 

Tyto nástroje dnes naleznou své uplatnění i:

  • softwarových firmách
  • ve vývoji nových produktů
  • marketingu a Public relations
  • apod. 

Použití těchto nástrojů není zcela triviální. Vyžaduje dobrou přípravu a znalost, jak metodu správně aplikovat. Vřele doporučuji nejprve si vyzkoušet malé jednodušší případy a pak začít řešit konkrétní vlastní problém. Praktické problémy bývají o poznání složitější a chyby se nevyplácí. Prostě jsou dražší.

7 nástrojů kvality je zaměřeno na práci s tzv. soft daty. Potřebujete-li pracovat s daty hard, použijte 7 nástrojů kvality

Vyžadujte od svého poradce kvalitní přístup na základě ověřených metod!

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie