Bezpečnost informací

datum publikace 23.04.2012

Bezpečnost informací - systém řízení informací ve společnosti s cílem dosáhnout ochrany a potřebné bezpečnosti dat a informací

Obor

Myšlenky poradce

„K řízení ostatních je nutné nejdříve znát sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie