Ishikawa diagram

datum publikace 23.04.2012

Ishikawa diagram - diagram příčin a následků

Ishikawa diagram - je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Někdy je nazýván jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. Stáhněte si šablonu, která Vám usnadní zpracování a vyhodnocení Ishikawova diagramu. 

Související články

Ishikawa diagram je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram popsal a zavedel Kaoru Ishikawa. Někdy je nazýván jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. V oboru "kvalita" je hodně využíván právě tento diagram. Dnes by se žádné poradenství nemělo obejít bez hledání příčin problémů a nekvalit.

Princip vychází ze základního zákona - každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jestliže Vám například nejde nastartovat auto, může to mít celou řadu příčin - slabou baterii, nedostatek paliva, vadné svíčky, zkrat elektroinstalace, poškozená centrální řídící jednotka apod. Aby se snáze nalezlo řešení problému , znázorňují se příčiny do diagramu.

Při tvorbě Ishikawa diagramu se využívá brainstorming, který nám pomůže vydefinovat všechny možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému jež řešíme. Jedná se tedy o týmovou metodu.

Popis tvorby Ishikawa diagramu

Na začátku známe jen následek, který již vznikl nebo máme potenciální a chceme mu předejít. Připravte si velký formát papíru na který budete Ishikawa diagram kreslit. Vhodné je využít více barev pro jednotlivé oblasti nebo pro označení příčin, které budete považovat za nejpravděpodobnější. Dále postupujte následovně:

 1. sestavte tým pracovníků, kteří mají s problémem co do činění
 2. nakreslete na papír obdélník do kterého vepíšete problém, jež řešíte. Od něj nakreslete vodorovnou čáru, tedy páteř ryby
 3. k páteři připojte větve (kosti) a k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou nacházet (6M):
 • materiál
 • procesy
 • metody
 • technologie
 • stroje
 • lidé
 • prostředí
 1. definujte např. brainstormingem potenciální příčiny a připojujte je k jednotlivým kostem, tedy obecným oblastem
 2. až vyčerpáte všechny možnosti a nápady, nechte ohodnotit každého člena týmu příčiny váhovým koeficientem
 3. analyzujte příčiny, které získaly největší váhové koeficienty
 4. doplňte k analyzovaným příčinám data z reportingu nebo dash boardu (jsou-li k dispozici)
 5. využijte Paretovy analýzy k určení, které příčiny budete řešit jako první
 6. definujte jasné úkoly k odstranění příčin
 7. sledujte, zda se již problém nevyskytuje. Pokud ne, objevili jste skutečnou příčinu. Pokud ano, hledejte nové příčiny, hledejte vazby mezi jednotlivými příčinami apod.

Také je možné definovat sub-příčiny tzn. rozebrat jednotlivé definované příčiny a hledat příčiny, jejich vzniku. Nedostatečná trvdost může být způsobena nedostatkem uhlíku, nízkou teplotou při kalení apod. Prosím, zde mějte na paměti, že není vhodné vytvářet mnoho úrovní sub-příčin.

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„"Kámen nerozbiješ silou, ale neustálým dopadáváním"“ více >>

Marcela Basovníková Marcela Basovníková

Ať děláte co děláte, stále se Vám nedaří dosáhnout toho, po čem opravdu toužíte. Neustále se snažíte a výsledky, které by vykazovaly rostoucí trend, pořád nikde. Přepadá Vás skepse a chcete to zabalit? S chladnou hlavu, trpělivostí a odhodláním je však možné vybrat si i jinou cestu. V prvé řadě je nutné velmi důkladně zanalyzovat předešlé chyby, v druhé řadě si pak připustit, že ne vždy na všechno stačíte sám. Od toho jsou odborníci a poradci, kteří pomohou najít správnou cestu ven a předcházet někdy zbytečnému neúspěchu. Na konci této společné cesty pak čeká velká odměna. Vaše spokojenost..

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie