Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

datum publikace 23.04.2012

Evropský a americký přístup k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, česká právní úprava, prostředky, eliminace rizik z odpovědnosti za výrobek

Obor

Myšlenky poradce

„Počátkem všeho je nalézt svoji vlastní vnitřní motivaci.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie