Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

datum publikace 23.04.2012

Evropský a americký přístup k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, česká právní úprava, prostředky, eliminace rizik z odpovědnosti za výrobek

Obor

Myšlenky poradce

„V poradenství si zákazník "kupuje" způsob myšlení, vidění a znalosti poradce.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Právě odlišný způsob myšlení nejlépe pomůže odstranit provozní slepotu a najít vhodnou cestu pro řešení problémů zákazníka a dalšího jeho životního rozvoje.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie