PDCA cyklus

datum publikace 23.04.2012

PDCA cyklus

PDCA (Plan-Do-Check-Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej) - metoda stálého koloběhu aktivit, které mohou pracovníci využívat při odstraňování problémů v každodenní práci.

Související články

Cyklus PDCA byl původně vytvořen Walterem Shewhart v roce 1930. Následně PDCA pro zlepšování jakosti využil a rozpracoval Edwards Deming.

PDCA byl připraven především pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. Může být také použit jako jednoduchá metoda pro zavedení změn. Kvalita je obor, kde cyklus zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. PDCA by měl být součástí znalostí každého poradce jež pracuje v oblastech systémů kvality, ekologických systémů nebo zajištění bezpečnosti.

Popis PDCA

Metoda se skládá ze 4 po sobě následujících kroků:

P - Plan (plánuj) - cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, které slouží pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé činnosti, které je třeba udělat k odstranění problému.

D - Do (dělej) - po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností.

C - Check (kontroluj) - následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen.

A - Act (jednej) - dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, hledejte příčinu problému. Nový plán zaměřte na odstranění příčiny. Je-li problém úspěšně odstraněn je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standardizovat do procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny jsou řádně uplaťňovány a součástí běžných každodenních činností.

Vyžití PDCA

Cyklus je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových změn. Čtyři základní kroky PDCA se mohou neustále opakovat. Jejich opakováním se roztáží spirála postupného zlepšování

Oblasti použití PDCA

Cyklus PDCA je základní metodou, která musí být použita při zavádění systému managementu norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 nebo AS 9100. PDCA je tedy možné využít v těchto oborech:

  • výroba
  • logistika
  • informační systémy
  • systém jakosti
  • management
  • marketing
  • psychologie
  • ve všech oborech

Navazující metodou je metoda DMAIC

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Petr Fiala

Přebírání know-how, poznámka vloženo: 11.12.2011

PDCA (Plan-Do-Check-Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej)
Poznámka k "Act". Spíše to má být:
Plan-Do-Check-Aktualing/Plánuj-Dělej-operativně Controluj a upravuj drobnosti-Vyhodnoť s členy týmu a Aktualizuj pro další podobné plány, (vylepši původní hlavní plán) o zkušenosti a pro poučení následovníků, kteří budou mít k dispozici vyšší know-how.

reagovat

Obor

Myšlenky poradce

„Nevěřte, dokud si danou věc neumíte zkontrolovat nebo není z Vámi prověřeného, spolehlivého zdroje.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je snadné uvěřit hezkým slovům ostatních, jak co umí, jak budou pracovat, jak pracují přes čas apod. Skutečnost však nebývá tak ideální. Majitelé firem o tom ví své. Nejvíc si stěžují manažeři a majitelé, kteří si nové pracovníky neprověří, nezeptají se na reference, nezavolají poslednímu zaměstnavateli nebo si neudělají namátkovou kontrolu. Je zcela jedno, zda jste ve výrobě, na stavbě, v cukrárně nebo vývojovém oddělení. Vždy je třeba si informace ověřovat. Vždy se nemusí jednat o podvod a lež, ale velmi často se jedná o neznalost, jiné zkušenosti apod. Včasná kontrola Vám ušetří spoustu času a peněz. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie