Právo Evropské unie (EU)

datum publikace 23.04.2012

Nařízení, směrnice, doporučení, smlouvy se 3. státy - práce s volně dostupnými databázemi EU

Obor

Myšlenky poradce

„K řízení ostatních je nutné nejdříve znát sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie