Právo Evropské unie (EU)

datum publikace 23.04.2012

Nařízení, směrnice, doporučení, smlouvy se 3. státy - práce s volně dostupnými databázemi EU

Obor

Myšlenky poradce

„S každou nově nabytou dovedností, roste naše moc.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Moc, která může přinášet prospěch nejen nám samotným, ale i ostatním. Používejme našich dovedností obezřetně.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie