Právo mezinárodního obchodu

datum publikace 23.04.2012

Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, mezinárodní smlouvy v činnosti podniku

Obor

Myšlenky poradce

„Abych mohl motivovat ostatní, tak nejdřív musím umět motivovat sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie