Cvičení na efektivitu

Školení na efektivitu a vytváření přidané hodnoty

Efektivita je velmi často používané slovo. Bohužel málokdo jej dovede správně formulovat, najít vhodnou variantu řešení a realizovat do konkrétních rozhodnutí, která po realizaci skutečně přinesou vyšší efektivitu. Máme pro Vás speciální cvičení na kterém účastníci pochopí jednoduchou metodu, jak v různých situacích zvyšovat efektivitu práce, procesů apod.

Související články

Nabídka pro firmy

Počet účastníků 3 – 10 (maximální počet)
Doba jednoho tréninku  8 hod
Lektor Jiří Střelec

Trénink je možné realizovat i s jednotlivci z různých firem nebo týmů či oddělení. Lektor vede účastníky k hledání nejlepších řešení. Ukazuje postupy, které mají pracovníkům pomoci řešit téměř jakýkoliv problém a zvýšit efektivitu. 

Řešení vybraného příkladu nebo situace 

Vlastní cesta má vypracovaný jednoduchý postup jak naučit pracovníky zvyšovat efektivitu. Trénink již byl aplikován u firem FEI, Continental, GMC Software. Účastníci definují pro zvolené příklady, co je to efektivita a jak konkrétně se dá zvyšovat. Zároveň sami hledají řešení nebo povedou malý tým ke zvyšování efektivity. Cvičení probíhají na konkrétních příkladech. Nejvhodnější je, když si firma pošle vlastní zadání, které právě řeší. 

Účastníci na cvičení hledají minimálně 3 vhodná řešení a pak mají za úkol je realizovat v prostředí firmy. Sami se tak přesvědčí, zda se jim skutečně podařilo dosáhnout vyšší efektivity. 

Program - jak zvýšit efektivitu

Trénink na efektivitu má následující program:

 • Definování zadání – konkrétní příklad pro řešení
 • Vysvětlení co konkrétně pro daný příklad znamená efektivita
 • Definování parametrů efektivity
 • Volba vhodných metod – např. párové porovnání, PDCA, Ishikawa, ...
 • Brainwritting a návrhy možných řešení
 • Výběr vhodných variant
 • Plán realizace zvolené varianty

Celý trénink probíhá formou interaktivní diskuse lektora s účastníky. Účastníci pracují na konkrétních případech a to buď s vlastními daty nebo s modelovými. Jen najít řešení nestačí a proto musí účastníci správně vystihnout podstatu navrhovaných řešení a prezentovat je na kameru, aby bylo poznat, zda danou oblast skutečně zvládli.

Výsledek tréninku

Pochopení významu efektivita a naučený postup, jak kdykoliv efektivně řešit pracovní problémy a jak definovat efektivitu pro jednotlivé příklady. Nalezení vhodných variant řešení pro vybraný příklad. Připravený plán realizace řešení ve firemním prostředí. 

Cena cvičení/školení

Je stanovena od požadavků zákazníka a počtu účastníků. Začíná od 10.000 Kč za den školení. Cena zahrnuje: 

 • přípravu školení - jednání s manažery o potřebách firmy a výběru vhodných cvičení
 • tisk podkladů pro všechny účastníky
 • den školení 
 • vypracování hodnotící zprávy a doporučení pro účastníky

Součástí ceny jsou náklady lektora/poradce na dopravu, ubytování, komunikaci, využití vybavení (datový projektor, SW), tisky podkladů. Cena může podléhat změnám dle změny potřeb zákazníka.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Stát má armádu právníků, soudců, kteří stejně vše hodnotí až po boji.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Pokud jsem si nastavil pravidla pro dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce, tak je to fajn.  V reálném čase se však jedná o „popsaný“ papír. Abych si zajistil aktuálnost uvedených dokumentů i v budoucnu, tak je třeba předpisy neustále přezkoumávat, aktualizovat a doplňovat nové požadavky. Jedním ze systémových nástrojů je aplikace a případná certifikace podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie