Cvičení na efektivitu

Školení na efektivitu a vytváření přidané hodnoty

Efektivita je velmi často používané slovo. Bohužel málokdo jej dovede správně formulovat, najít vhodnou variantu řešení a realizovat do konkrétních rozhodnutí, která po realizaci skutečně přinesou vyšší efektivitu. Máme pro Vás speciální cvičení na kterém účastníci pochopí jednoduchou metodu, jak v různých situacích zvyšovat efektivitu práce, procesů apod.

Související články

Nabídka pro firmy

Počet účastníků 3 – 10 (maximální počet)
Doba jednoho tréninku  8 hod
Lektor Jiří Střelec

Trénink je možné realizovat i s jednotlivci z různých firem nebo týmů či oddělení. Lektor vede účastníky k hledání nejlepších řešení. Ukazuje postupy, které mají pracovníkům pomoci řešit téměř jakýkoliv problém a zvýšit efektivitu. 

Řešení vybraného příkladu nebo situace 

Vlastní cesta má vypracovaný jednoduchý postup jak naučit pracovníky zvyšovat efektivitu. Trénink již byl aplikován u firem FEI, Continental, GMC Software. Účastníci definují pro zvolené příklady, co je to efektivita a jak konkrétně se dá zvyšovat. Zároveň sami hledají řešení nebo povedou malý tým ke zvyšování efektivity. Cvičení probíhají na konkrétních příkladech. Nejvhodnější je, když si firma pošle vlastní zadání, které právě řeší. 

Účastníci na cvičení hledají minimálně 3 vhodná řešení a pak mají za úkol je realizovat v prostředí firmy. Sami se tak přesvědčí, zda se jim skutečně podařilo dosáhnout vyšší efektivity. 

Program - jak zvýšit efektivitu

Trénink na efektivitu má následující program:

 • Definování zadání – konkrétní příklad pro řešení
 • Vysvětlení co konkrétně pro daný příklad znamená efektivita
 • Definování parametrů efektivity
 • Volba vhodných metod – např. párové porovnání, PDCA, Ishikawa, ...
 • Brainwritting a návrhy možných řešení
 • Výběr vhodných variant
 • Plán realizace zvolené varianty

Celý trénink probíhá formou interaktivní diskuse lektora s účastníky. Účastníci pracují na konkrétních případech a to buď s vlastními daty nebo s modelovými. Jen najít řešení nestačí a proto musí účastníci správně vystihnout podstatu navrhovaných řešení a prezentovat je na kameru, aby bylo poznat, zda danou oblast skutečně zvládli.

Výsledek tréninku

Pochopení významu efektivita a naučený postup, jak kdykoliv efektivně řešit pracovní problémy a jak definovat efektivitu pro jednotlivé příklady. Nalezení vhodných variant řešení pro vybraný příklad. Připravený plán realizace řešení ve firemním prostředí. 

Cena cvičení/školení

Je stanovena od požadavků zákazníka a počtu účastníků. Začíná od 10.000 Kč za den školení. Cena zahrnuje: 

 • přípravu školení - jednání s manažery o potřebách firmy a výběru vhodných cvičení
 • tisk podkladů pro všechny účastníky
 • den školení 
 • vypracování hodnotící zprávy a doporučení pro účastníky

Součástí ceny jsou náklady lektora/poradce na dopravu, ubytování, komunikaci, využití vybavení (datový projektor, SW), tisky podkladů. Cena může podléhat změnám dle změny potřeb zákazníka.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství, Management, Komunikace (PR), Marketing, Média

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (PR), Marketing, Média

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Informační technologie, Certifikace…

Yveta Sommerová

Yveta Sommerová

Marketing, Komunikace (PR)

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Bezpečnost a PO, Certifikace,…

Poradci

Myšlenky poradce

„Mikrořízení je úspěšným zabijákem výkonnosti mnoha malých a středních firem.“ více >>

Martina Václavíková

Občas někde něco nefunguje a my máme tendence vyhrnout si rukávy a udělat to, na co naši zaměstnanci "nestačí". A mikrořízení je na světě. Pokud se tomuto chce manažer vyhnout, musí vědět on i jeho lidé, co má být výsledkem, ten naplánovat, průběžně vyhodnocovat a nakonec ho dosáhnout. Tzn., musí vědět, jak strategii podniku převés do každodenní praxe a práce svých lidí. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie