Zdravá firma - finanční analýza

Finance - zdravá firma

Finanční analýza pomůže zjistit, jak zdrává je firma z hlediska ekonomických ukazatelů. Bez analýzy nelze jednoznačně sdělit, zda firma bude prosperovat a fungovat správně.  Zdravá firma po stránce finanční je snad sen každého podnikatele. I nově začínající podnikatel, živnostník, se musí hned ve druhém kroku (první je podnikatelský nápad) zajímat o vlastní finance. Nemáte-li na to dostatek času nebo znalostí, náš poradce Vám pomůže jak na to.

Související články

Mít zdravou firmu nebo živnost je základem každého podnikání. Slovem "zdravou" se myslí plnit všechny své finanční závazky, generovat potřebnou míru zisku, mít dostatek prostředků na rozvoj, dlouhodobě převyšovat svými příjmy vlastní výdaje a také v dlouhodobém horizontu vykazovat prvky stability, rentability a dalších potřebných ukazatelů u oblasti nazvané finance.
Každý podnikatel začíná s vlastním nápadem. Nápadem, jak prorazit na trhu a zajistit si potřebný příjem, jež by pokryl potřeby nejen jeho vlastní, ale i rodiny. Velmi často zapomíná, že nejdůležitějším ukazatelem jeho existence jsou finance. Většinou je podnikatel nebo živnostník specialista na svůj obor. Teprve pak je přinucen se zajímat o finance. Bez těchto znalostí v oboru financí se však snadno může dostat k bankrotu aniž by si to uvědomil např. při rozhodování:

 • vzít si nový úvěr
 • postavit novou kancelář
 • nakoupit nové zařízení
 • nabídnout zákazníkovi dopravu zdarma apod.

Kdyby měl dostatek času a možností studovat oblast nazývanou finance, případně ekonomika, mohl by vědět, že např. existuje Altmanův model který dokáže předurčit bankrot.

Patříte-li k podnikatelům, živnostníkům, kteří si nemohou dovolit mít vlastního a stálého odborníka na finance, kteří nemají dostatek času studovat ekonomické zákony a přesto chcete vědět, jak na tom jste, je právě tato nabídka určená pro Vás.

Nabídka finanční analýzy

Náš poradce Vám nyní nabízí levnou, ale komplexní analýzu ekonomického stavu Vaší firmy. Po zaslání podkladů zpracuje zprávu, která bude obsahovat:

 • zhodnocení celkového finančního stavu
 • doporučení jak zlepšit stávající stav a nebo čemu se vyvarovat
 • finanční analýzu - rychlá metoda
 • poměrové ukazatele:
  • stabilita
  • likvidita
  • aktivita
  • rentabilita
 • grafy porovnání hodnot:
  • finanční analýza
  • finanční výkazy
 • syntetické modely finančního zdraví:
  • Altmanův model
  • IN index
  • model Eva
 • porovnání s odvětvím

Potřebné podklady pro finanční analýzu

K tomu, aby Vám poradce mohl připravit finanční analýzu a doporučení, jak dále vést firmu z hlediska financí, potřebuje od Vás zaslat:

 • běžné finanční výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz Cash Flow a to vše nejméně za 3 období (roky)
 • přílohy k finančním výkazům

Nemáte-li např. Cash flow dopracuje si jej z ostatních podkladů.

Cena

Finanční analýzy rozdělujeme na dvě varinaty - jednoduchou a komplexnější.
Jednoduchá finanční analýza obsahuje:

 • jednoduchá analýza
 • základní ukazatele
 • krátký komentář k finančnímu stavu
 • analyzované období - 2 roky
 • využiti již připravených dat a analýz z minulosti

Cena je 1.500 - 2.000 Kč. Cena vzroste na 2.500 - 3.500 Kč musíme-li si data sehnat sami a hodnocené období je 3 roky. 

Komplexní finanční analýza obsahuje:

 • hlubší a rozsáhlejší analýza
 • více období (3 a vice)
 • podrobný komentář k aktuálnímu finančnímu stavu firmy
 • návrh opatřeni do budoucnosti
 • porovnáni s konkurenci a odvětvím
 • marketingová analýza (máme-li k dispozici data tak i porovnání s konkurencí)
 • marketingová a komunikační doporučení

Cena je nad 8.000 Kč.

Doba zpracování

Finanční analýzu obdržite do 7 dní pro jednoduchou analýzu a do 10 dní pro komplexní analýzu od poskytnutí posledního potřebného podkladu.

Dohoda o mlčenlivosti

S každým zájemcem bude před zpracování finanční analýzy sepsána objednávka nebo smlouva, která poradce zavazuje k mlčenlivosti o všech informacích, které se o Vás a o Vašem stavu financí dozví.

Máte-li zájem o zpracování finanční analýzy, kontaktujte nás na adrese info@vlastnicesta.cz. K analýze je také možné si dohodnout konzultační setkání, kde Vám ústně budou vysvětleny všechny zjištěné aspekty a doporučení.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: qqkqfxhb qqkqfxhb

1 vloženo: 8.1.2018

1

reagovat

od: -1 OR 2+541-541-1=0+0+0+1 xfyyejym

1 vloženo: 8.1.2018

1

reagovat

od: Martin Nešpor

Finanční analýza vloženo: 11.4.2016

Dobrý den
Poptavám zpracování finanční analýzy naší společnosti za roky 2011-2015. Zabýváme se mezinárodní nákladní diopravou a pneuservisem. Jednalo by se mi o analýzu nákladů a výnosů. Konkrétně o analýzu rozvahy, analýzu zisku a ztrát, analýzu poměrových ukazatelů, analýzu soustav ukazatelů a doporučení pro efektivnější řízení a optimalizaci nákladů a výnosů. Jste schopen toto zpracovat? Jste schopen to zpracovat do 26.-27.4.2016? Na tolik by tato práce vyšla?
Děkuji
S pozdravem Martin Nešpor
724569188

reagovat

od: P. Krulis

finanční analýza podniku vloženo: 19.1.2012

Dobrý den, měl bych zájem si od Vás nechat na základě rozvahy a výsledovky 2006-2010 vypracovat finanční analýzu podniku.
Jednalo by se o komplexní finanční analýzu, kde bych chtěl mít zahrnuto: horizontální a vertikální analýzu rozvahy, horizontální a vertikální analýzu výsledovky, čistý pracovní kapitál,rentabilitu, likviditu, zadluženost a aktivitu. Chtěl bych mít u každého výpočtu podrobný komentář příčin, čím to bylo pravděpodobně způsobeno a co to pro firmu znamená do budoucna. Na závěr práce bych chtěl celkové zhodnocení a posouzení finanční situace podniku a pravděpodobný vývoj v budoucnu.
Uděláte mi prosím odhadovanou cenovou nabídku?
Děkuji Krulis

reagovat

od: Maršálková

finanční analýza vloženo: 21.6.2011

Dobrý den, ráda bych si od Vás nechala vypracovat finanční analýzu.

Na výběru firmy mi nezáleží, zpětně 3-5 let.
Analýza by měla obsahovat ;
-analýza pracovniho kapitalu
-analýza bilancnich pravidel
-poměrové ukazatele (ukazatele rentability, ukazatele zadluzenosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity)
-pyramidové rozklady
-ekonomicky pridana hodnota
-bonitni a bankovni modely
-spidel analýza


Prosím o odpověď v případě zájmu na email: marsalkova.marketa@gmail.com

Finanční ohodnocení je samozřejmostí.

Maršálková


reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Poradenství především mění myšlení. Změnu však musí provést každý sám v sobě.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Do problémových a svízelných situací se dostáváme zásluhou našeho myšlení. Myšlení, které nás provází životem. Poradce může jen dávat impuls, kde a kterým směrem myšlení změnit. Reálnou změnu, osvojení nových myšlenek však musí udělat každý sám za sebe a v sobě.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie