Mapa procesů - nabídka

Mapa procesů - ukázka malé firmy

Efektivně řídit firmu je možné s pečlivou znalostí jejího fungování. Management však nemůže znát vše do detailu. Většinou k jasnému přehledu funkčnosti firmy slouží mapa procesů. Chcete-li efektivně řídit firmu je třeba správně nastavit mapu procesů, která odpovídá realitě, cílům firmy a optimalizaci nákladů a tedy i zisku. Naši poradci to umí.

Související články

Cesta k zisku začíná u podnikatelského záměru. Následuje jeho transformace do fungující firmy. To si již žádá definování procesů, které jsou nezbytné pro výrobu výrobků nebo zajištění služeb. V tento moment se majitelé a manažeři potýkají s mnoha způsoby jak nastavit jednotlivé procesy a činnosti efektivně, aby náklady byly co nejnižší a zisk zase co nejvyšší.

Je nesmírně obtížné nastavit správně všechny činnosti, procesy, oddělení, toky informací, materiálů, náklady, schopnosti pracovníků a další. Cestou k dosažení efektivního výsledku je modelování a především modelování procesů. Dnes je již procesní přístup zcela běžný. Zvláště proto, že jej vyžadují mezinárodní normy např. ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, TS 16949 a další.

Mapa procesů je první krok k poznání nebo nastavení fungování firmy. Managementu dává ucelený obrázek o procesech a aktivitách firmy, o vrcholových odpovědnostech a hlavních realizačních tocích mezi procesy. Slouží také zaměstnancům pochopit, jak firma ve které pracují, funguje. Má tedy i svou nezastupitelnou roli při zaškolování nových pracovníků

Kdy je vhodné si nechat mapu procesů udělat:

 • u založení firmy, divize, pobočky
 • při organizaci změn firmy
 • restrukturalizaci firmy
 • tvorbě nových produktů
 • nastartování procesu zlepšování
 • odhalování kritických míst (krizové situace, aktualizace analýzy rizik, ...)
 • při podezření na neefektivity ve firmě
 • zavádění systémů řízení ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, TS 16949

Postup přípravy mapy procesů

Příprava vaší mapy procesů bude probíhat v následujících krocích:

1. Představení firmy a cílů
2. Prostudování informací o firmě (strategie, podnikatelský záměr, procesy, Organizační schéma)
3. Definování zákazníků firmy
4. Určení hlavních procesů
5. Nastavení toku realizace produktů
6. Jmenování vlastníků procesů
7. Kontrola provázanosti a funkčnosti

Příprava proběhne v diskusi s Vašimi manažery. Náš poradce nejen, že bude modelovat mapu procesů, ale také zároveň moderovat diskusi. Postup je stanoven tak, aby se manažeři shodli na jednom řešení prospěšném pro firmu.

Předáme Vám mapu procesů v elektronické verzi v objektově orientovaném formátu (MS Visio) i v jpg, pdf. Mapa procesů bude připravena v designu vaší firmy tak, aby se dobře prezentovala Vašim zaměstnancům nebo zákazníkům.

Přínosy mapy procesů

 • Jasné a přehledné grafické znázornění fungování firmy
 • Přehled významných procesů
 • Vyjasnění vrcholových odpovědností
 • Nastavení nezbytných toků produktů
 • Podpora pro nastavení reportingu firmy
 • Doporučení pro zlepšování fungování firmy
 • Pracovníci získají odborný pohled a nové zkušenosti od poradce (praktický trénink / školení / kurz)

Rozpočet

Cena za zpracování mapy procesů se pohybuje od 2.000 Kč. Je závislá na rozsahu a složitosti firmy, počtu procesů a potřeb zákazníka.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Alena Šišmová

Mapa procesů vloženo: 28.7.2016

Mám zájem o vzpracování mapy procesů pro naši firmu. Procesy jsou identifikovány, máme již mnoho lez certifikován systém ISO, nyní potřebujeme naléhavě zhotovit mapu procesů. Pomůžete nám ? Kontaktujte mě kdykoliv - telefon 606730131

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie