ISO 20000-1 Informační technologie - Management služeb

datum publikace 23.04.2012

ISO 20000-1 Informační technologie - Management služeb

ČSN ISO/IEC 20000-1: Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

Související články

Datum vydání – červenec 2012

Účinnost normy - 1. srpen 2012

Informační technologie a služby se dynamicky rozvíjí. Jak kvalitně provozovat a systém a služby definuje v požadavcích norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Norma zavádí integrovaný procesní přístup a konkrétně zavádí management kapacit, úrovně služeb, bezpečnost informací, proces uvolnění, management incidentů, procesy řízení vztahů. Obsahuje návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb, které uspokojují požadavky na služby a které poskytují zákazníkům a poskytovatelům služeb přidanou hodnotu.

Poskytovatel služeb musí:

 • plánovat
 • ustanovit
 • zavést
 • provozovat
 • sledovat
 • přezkoumávat
 • udržovat
 • zlepšovat systém řízení služeb (SMS).

Řádné zavedení SMS přináší trvalé řízení přináší vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 vyžaduje dobrou organizaci a koordinaci pracovníků. K dosažení účinných a účelných procesů mohou být využity vhodné nástroje.

Druhé vydání normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 ruší a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 20000­1:2006), které bylo technicky revidováno. Základní rozdíly jsou následující:

 • lepší sladění s ČSN EN ISO 9001
 • lepší sladění s ČSN ISO/IEC 27001
 • změna terminologie odrážející mezinárodní užívání
 • přidání dalších potřebných definic
 • aktualizace některých definic a odstranění dvou definic
 • zavedení termínu "systém řízení služeb"
 • sloučení kapitol 3 a 4 normy ČSN ISO/IEC 20000­1:2006, aby všechny požadavky na systém řízení služeb byly součástí jedné kapitoly
 • upřesnění požadavků na kontrolu procesů provozovaných jinými stranami
 • upřesnění požadavků na vymezení rozsahu SMS
 • vysvětlení, že metodika PDCA se vztahuje na SMS, včetně procesů řízení služeb i služeb samotných
 • zavedení nových požadavků na návrh služeb a přechod na nové nebo změněné služby.

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie