Asistentky mají v ČR vlastní asociaci

datum publikace 13.09.2008

TOP Asistentka

V ČR právě vznikla Asociace Profesionálů v Administrativě, která zároveň vyhlásila celostátní soutěž TOP asistentka ČR.

Profesionální asistentka nad zlato!

V ČR právě vznikla Asociace Profesionálů v Administrativě

PRAHA - V České republice se dosud na administrativní a asistentské pozice nahlíželo jako na nezajímavé, přechodné, méně důležité nebo dokonce podřadné. Těžko ale budeme hledat společnost, která se obejde bez příjemné, komunikativní a vzdělané asistentky a efektivní, pružné a bezchybně fungující vnitropodnikové správy.
Na podporu prestiže a vyšší profesionální úrovně pracovníků na náročných asistentských a administrativních pozicích vznikla Asociace Profesionálů v Administrativě – TOPasistentka o. s., zkráceně APA.

Její zakladatelé se inspirovali úspěšnými příklady ze zahraničí, kdy např. v USA byla již v roce 1942 založena asociace „National Secretaries Association“, která působí dodnes pod zkratkou IAAP. Ta již v padesátých letech 20. století založila program pro určení standardů kvality v administrativě – CPS, resp. CAP. Česká APA se stala členem IAAP v květnu 2008.

Do světa se rozšířil také u nás zatím méně známý svátek – Den Asistentek – který se
v USA slavil poprvé již v polovině minulého století.

Prezident APA, Jan Poledník, říká: „Rozhodli jsme se následovat skvělé zkušenosti partnerů ze zahraničí a založit rozsáhlý projekt, který je určen všem ženám a mužům se zájmem o problematiku moderní administrativy a mají chuť zvýšit svojí hodnotu pro sebe samé, pro svého zaměstnavatele, i na trhu práce vůbec.“.

APA nabízí svým členům množství hmotných i nehmotných výhod, vzdělávání a účinnou podporu v otázkách spojených s výkonem profese. „Nabízíme i pomoc v obtížných životních situacích spojených s opětovným nastartováním kariéry po mateřské dovolené, s možnostmi práce na půl úvazku, nebo uplatněním osob se sníženou pracovní schopností. Administrativu vnímáme jako základní a velmi důležitou platformu pro jakýkoliv další kariérní postup. Jedná se o natolik široké spektrum zajímavých aktivit,
že poctivě vykonávaná a designovaná administrativní pozice musí zákonitě každému pracovníkovi přinášet uspokojení a další perspektivy,“ dodává.

APA vyhlásila celostátní soutěž TOPasistentka ČR

APA je mimo jiné také vyhlašovatelem a pořadatelem celostátní soutěže TOPasistentka ČR, jejíž první ročník bude odstartován na podzim tohoto roku, jako prestižní ocenění pro administrativní pracovníky.

Asociace Profesionálů v Administrativě – TOPasistentka o.s. – není určena pouze jednotlivcům. Nabízí svou pomoc, konzultační a „tailor-made“ vzdělávací služby i firmám tak, aby jejich týmy dosahovaly jednotné vysoké profesionální úrovně při plnění náročných úkolů. APA zajišťuje spolupracujícím firmám i bezplatnou inzerci administrativních pozic, nebo zvýhodněné využití služeb specializované personální agentury.

Hlavním realizátorem celého projektu APA je profesní internetový server www.asistentka.cz za spolupráce s www.manualzeny.cz .

O asociaci:

APA je občanské neziskové sdružení, které je určeno každému, kdo chce zvýšit svojí hodnotu na trhu práce a být opravdovým přínosem firmě svého zaměstnavatele.

Hlavní cíle činnosti APA:

  • zvyšování profesionální úrovně administrativních pracovníků a jejich prestiže
  • poradenství v oblasti vzdělávání, kariéry, rozvoje osobnosti
  • zprostředkování setkání, workshopů, konferencí a kurzů
  • šíření a poskytování oborových informací
  • poskytování zázemí pro podporu profese
  • pomoc s uplatněním obtížně umístitelných

Více na www.topasistentka.cz

Vlastní cesta má v této aktivitě také zastoupení ,Jiří střelec Marie Zelená

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie