Veřejná sbírka Svátek s Emilem letos již popáté

datum publikace 15.04.2007

Emil odznak

V úterý 22. května 2007 se uskuteční celorepubliková veřejná sbírka s názvem Svátek s EMILEM, která již pátým rokem podporuje sportující handicapované děti v České republice.

Tisková zpráva, v Praze dne 14.5.2007

V úterý 22. května 2007 se uskuteční celorepubliková veřejná sbírka s názvem Svátek s EMILEM, která již pátým rokem podporuje sportující handicapované děti v České republice. V ulicích více než 115 měst naší republiky bude přes 3300 středoškoláků nabízet odznaky s obrázkem ptáčka EMILA za symbolickou cenu 20 korun a plyšového ptáčka EMILA jako přívěsek na klíče za 50 korun. Záštitu nad sbírkou převzal pražský primátor a hejtmani dalších krajů naší republiky.

Ptáček EMIL je symbolem pomoci všem handicapovaným dětem, které i přes svůj zdravotní problém chtějí sportovat. Své jméno dostal po našem legendárním běžci Emilu Zátopkovi, který se svou pílí a houževnatostí stal jedním z našich „největších sportovců“.

Finanční prostředky získané celostátní veřejnou sbírkou Svátek s EMILEM a dalšími aktivitami pomáhají sportovat zdravotně postiženým dětem, kterých je v naší republice přes sedm tisíc se všemi druhy postižení (tělesné, spastické, zrakové, sluchové a mentální). Tyto děti jsou sdruženy ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, kde celoročně trénují a zúčastňují se závodů. Od začátku projektu EMIL, což jsou již čtyři roky, obdržely handicapované děti přes 12,5 miliónů korun. Z těchto prostředků bylo zakoupeno sportovní vybavení a také 12 mikrobusů. O účelné a spravedlivé rozdělení prostředků se stará Správní rada projektu EMIL.

Více podrobností o benefičním projektu EMIL se můžete dozvědět na internetových stránkách www.emil-cpt.cz.

Celoročně lze na tento projekt přispívat prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS EMIL na číslo 87777 nebo na benefiční účet číslo 182 182 182 / 0800.

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Posláním poradce je najít vhodné cesty řešení problémů jeho klientů a vytvářet systémy, které jsou pro lidi. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je-li Vašim zájmem, aby člověk, pracovník, manažer byl sám schopen se rozvíjet, není vhodné mu "radit", ale ukázat možné cesty. Člověk si pak sám zvolí cestu, která je blízká jeho srdci. Cestu, která je blízká jeho schopnostem a má chuť se po ní vydat. Na poradci Vlastní cesty je hledat a ukazovat takové cesty, které lidem pomohou vyřešit jejich problémy. 
Cesty vždy vyžadují nějaký systém. Ať už je to systém pro osobní užití (v soukromém životě, rodině) nebo ve firmě. Všechny tyto systémy by měly být jednoduché, použitelné, .. no prostě pro lidi.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie