Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Myšlenky poradce

„Stát má armádu právníků, soudců, kteří stejně vše hodnotí až po boji.“

Pokud jsem si nastavil pravidla pro dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce, tak je to fajn.  V reálném čase se však jedná o „popsaný“ papír. Abych si zajistil aktuálnost uvedených dokumentů i v budoucnu, tak je třeba předpisy neustále přezkoumávat, aktualizovat a doplňovat nové požadavky. Jedním ze systémových nástrojů je aplikace a případná certifikace podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ing. Pavel Trvaj – QESTR - zajišťuje poradenské a konzultační činnosti při zavádění systémů managementu podle norem ISO a OHSAS. Součástí nabídky jsou i vzdělávací aktivity v oblasti procesního inženýrství, ISO norem, bezpečnostních předpisů a realizace povinných zákonných školení BOZP.

Ing. Pavel Trvaj – QESTR provádí poradenské a konzultační činnosti při zavádění systémů managementu podle norem ISO a OHSAS. Jedná se především o konzultační, implementační a outsourcingové aktivity v oblasti procesních systémů řízení kvality, environmentu a bezpečnosti na bázi evropských a celosvětových standardů (ISO, EN, OHSAS) a informatizace řízení procesů.

K dalším aktivitám patří nejen zavádění systémů kvality, ale také následná údržba a zlepšování systémů včetně realizace interních prověrek. Za dobu své profesní existence se podílel na mnoha implementačních projektech.

Součástí nabídky jsou i vzdělávací aktivity v oblasti procesního inženýrství, ISO norem, bezpečnostních předpisů a realizace povinných zákonných školení BOZP.

Další akvizicí je provádění auditů 2. stranou (tzv. zákaznické audity) a 3. stranou (tzv. certifikační audity).

Adresa

Pavel Trvaj

Tel.: +420 606 633 283
E-mail: pavel.trvaj@qestr.cz

IČ: 68660910

Spojenců 876
674 01 Třebíč

Své dotazy, náměty a připomínky můžete psát na uvedenou e-mailovou adresu

Obor

Metoda

Norma

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie