Reference

Poradci Vlastní cesty berou reference velmi vážně. Reference jsou pro poradce důkazem, že zákazník byl skutečně s poradenskými službami spokojen, když byl ochoten poskytnout referenci, která je zde zveřejněna. Zároveň tím ukazuje, jakých výsledků a úspěchu v praxi dosáhl. To je důvod, proč na poradenském portálu naleznete jen reference, které napsal zákazník na hlavičkový papír své firmy, vlastoručně podepsal. Obsahuje-li reference i logo zákazníka, je poradce odpovědný mít písemný souhlas s použitím loga. 

KLIMASPOL. spol. s r.o.

KLIMASPOL. spol. s r.o.

Předmětem naší spolupráce bylo zavést efektivní integrovaný systém řízení (ISŘ). Dalším požadavkem bylo nastavení…

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

GMC Software Technology

Trénink interních auditorů

Příprava interních auditorů a prohloubení schopnosti auditovat ve prospěch…

trénink, školení interních

SONY DADC

SONY DADC

 Zlepšit komunikační dovednosti a podpořit vztahy na pracovišti. Vuyžít možností verbální a neverbální…

komunikační dovednosti

FEI - TSG

FEI - TSG

Zefektivnit stávající systému oddělení Technical Support Group společnosti FEI, vytvořit jednoduchý a účinný…

proces, efektivní systém, ISO

Alphaduct

Trénink komunikace IT pro Alphaduct

Vyvolat změnu v komunikaci IT pracovníků a zlepšit tak komunikaci s uživateli a…

komunikace IT, jednání s

Workshop - vedení pracovníků

TTS Polak s.r.o.

Pomoci v rozvoji vedoucích schopností pro střední management a mistry. Najít cestu, jak správně vést pracovníky a…

kvalita produktů, vztahy

A.S.A.

.A.S.A.

Modelování a optimalizace mapy procesů, návrhy na zefektivnění systému řízení a vize jak systém zjednodušit.

mapa procesů, zjednodušení

Protool s.r.o.

Protool s.r.o.

Vytrénovat pracovníky (manažery a specialisty) na používání metody PDCA. Využít trénink pro řešení firemních…

Continental Automotive CZ s.r.o.

Continental Aut. CZ s.r.o.

Vytvoření dlouhodobého rozvojového plánu a zvýšení konkurenceschopnosti.

strategie, SWOT analýza

J & T Banka

J & T Banka

Komunikační trénink IT týmu zaměřený na poznání vlastních komunikačních dovedností a hledání optimální komunikace…

komunikace, image IT

Nowatron

Nowatron

Zavedení systému environmentálního managementu a příprava na certifikaci podle ISO 14001:2004

GŘ HZS ČR

GŘ HZS ČR - Prevence

Příprava dlouhodobé koncepce požární prevence pro HZS ČR. Tvorba postupu a návrhu koncepce na základě analytických…

INEX SPEDITION

INEX SPEDITION s.r.o.

Spolupráce byla zahájena na přípravě strategie společnosti s využitím SWOT analýzy. Hlavním cílem následně bylo…

moderní systém řízení

GŘ HZS ČR

GŘ HZS ČR

Trénink na SWOT analýzu s důrazem na sofistikované vyhodnocení a přidanou hodnotu pro rozvoj organizace.Spolupráce…

Honeywell Turbo Technologies

Honeywell školení interních auditorů

Praktická příprava interních auditorů na auditování. Cílem je nové interní auditory…

školení interní auditor

Efko

Efko - management

Zavedení systémů s procesy, které budou přinášet ekonomickou efektivitu, usnadnění práce managementu a získání…

systém kvality, procesní model

Ontario Die International

Ontario Die International

Cílem spolupráce je zlepšení kvality, provádění interních auditů, efektivní systém managementu, podpora a rozvoj…

management kvality, ISO 9001

CZ OKNA s.r.o. - systém ISO 9001, komunikace, marketing

Manažer kvality ISO 9001 - efektivní…

1. Vybudování efektivního systému řízení, příprava na certifikaci dle ISO 9001/2000,…

poradenství, management

FEI Czech Republic s.r.o.

FEI Czech Republic s.r.o.

1. Příprava systému jakosti s TOP managementem FEI dle ISO 9001, podpora při tvorbě IMS - integrovaného systému…

ISO 9001, management, systém

« předchozí 1 2 následující »

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Posláním poradce je najít vhodné cesty řešení problémů jeho klientů a vytvářet systémy, které jsou pro lidi. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je-li Vašim zájmem, aby člověk, pracovník, manažer byl sám schopen se rozvíjet, není vhodné mu "radit", ale ukázat možné cesty. Člověk si pak sám zvolí cestu, která je blízká jeho srdci. Cestu, která je blízká jeho schopnostem a má chuť se po ní vydat. Na poradci Vlastní cesty je hledat a ukazovat takové cesty, které lidem pomohou vyřešit jejich problémy. 
Cesty vždy vyžadují nějaký systém. Ať už je to systém pro osobní užití (v soukromém životě, rodině) nebo ve firmě. Všechny tyto systémy by měly být jednoduché, použitelné, .. no prostě pro lidi.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie