Reference

Poradci Vlastní cesty berou reference velmi vážně. Reference jsou pro poradce důkazem, že zákazník byl skutečně s poradenskými službami spokojen, když byl ochoten poskytnout referenci, která je zde zveřejněna. Zároveň tím ukazuje, jakých výsledků a úspěchu v praxi dosáhl. To je důvod, proč na poradenském portálu naleznete jen reference, které napsal zákazník na hlavičkový papír své firmy, vlastoručně podepsal. Obsahuje-li reference i logo zákazníka, je poradce odpovědný mít písemný souhlas s použitím loga. 

KLIMASPOL. spol. s r.o.

KLIMASPOL. spol. s r.o.

Předmětem naší spolupráce bylo zavést efektivní integrovaný systém řízení (ISŘ). Dalším požadavkem bylo nastavení…

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

GMC Software Technology

Trénink interních auditorů

Příprava interních auditorů a prohloubení schopnosti auditovat ve prospěch…

trénink, školení interních

SONY DADC

SONY DADC

 Zlepšit komunikační dovednosti a podpořit vztahy na pracovišti. Vuyžít možností verbální a neverbální…

komunikační dovednosti

FEI - TSG

FEI - TSG

Zefektivnit stávající systému oddělení Technical Support Group společnosti FEI, vytvořit jednoduchý a účinný…

proces, efektivní systém, ISO

Alphaduct

Trénink komunikace IT pro Alphaduct

Vyvolat změnu v komunikaci IT pracovníků a zlepšit tak komunikaci s uživateli a…

komunikace IT, jednání s

Workshop - vedení pracovníků

TTS Polak s.r.o.

Pomoci v rozvoji vedoucích schopností pro střední management a mistry. Najít cestu, jak správně vést pracovníky a…

kvalita produktů, vztahy

A.S.A.

.A.S.A.

Modelování a optimalizace mapy procesů, návrhy na zefektivnění systému řízení a vize jak systém zjednodušit.

mapa procesů, zjednodušení

Protool s.r.o.

Protool s.r.o.

Vytrénovat pracovníky (manažery a specialisty) na používání metody PDCA. Využít trénink pro řešení firemních…

Continental Automotive CZ s.r.o.

Continental Aut. CZ s.r.o.

Vytvoření dlouhodobého rozvojového plánu a zvýšení konkurenceschopnosti.

strategie, SWOT analýza

J & T Banka

J & T Banka

Komunikační trénink IT týmu zaměřený na poznání vlastních komunikačních dovedností a hledání optimální komunikace…

komunikace, image IT

Nowatron

Nowatron

Zavedení systému environmentálního managementu a příprava na certifikaci podle ISO 14001:2004

GŘ HZS ČR

GŘ HZS ČR - Prevence

Příprava dlouhodobé koncepce požární prevence pro HZS ČR. Tvorba postupu a návrhu koncepce na základě analytických…

INEX SPEDITION

INEX SPEDITION s.r.o.

Spolupráce byla zahájena na přípravě strategie společnosti s využitím SWOT analýzy. Hlavním cílem následně bylo…

moderní systém řízení

GŘ HZS ČR

GŘ HZS ČR

Trénink na SWOT analýzu s důrazem na sofistikované vyhodnocení a přidanou hodnotu pro rozvoj organizace.Spolupráce…

Honeywell Turbo Technologies

Honeywell školení interních auditorů

Praktická příprava interních auditorů na auditování. Cílem je nové interní auditory…

školení interní auditor

Efko

Efko - management

Zavedení systémů s procesy, které budou přinášet ekonomickou efektivitu, usnadnění práce managementu a získání…

systém kvality, procesní model

Ontario Die International

Ontario Die International

Cílem spolupráce je zlepšení kvality, provádění interních auditů, efektivní systém managementu, podpora a rozvoj…

management kvality, ISO 9001

CZ OKNA s.r.o. - systém ISO 9001, komunikace, marketing

Manažer kvality ISO 9001 - efektivní…

1. Vybudování efektivního systému řízení, příprava na certifikaci dle ISO 9001/2000,…

poradenství, management

FEI Czech Republic s.r.o.

FEI Czech Republic s.r.o.

1. Příprava systému jakosti s TOP managementem FEI dle ISO 9001, podpora při tvorbě IMS - integrovaného systému…

ISO 9001, management, systém

« předchozí 1 2 následující »

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Každé podnikání má svůj marketing. Mnozí však tvrdí, že marketing nepotřebují. “ více >>

Yveta Sommerová Yveta Sommerová

Bez marketingu není podnikání. Žádná firma ani malý živnostník se bez něj neobejde, i když vědomě žádnou marketingovou činnost nevyvíjí. Malá prodejna pečiva na rohu ulice přece nic nepotřebuje! Avšak to, že byla vybudována na rohu ulice, kudy projdou stovky lidí a je tak „po ruce“ bylo dobrým marketingovým rozhodnutím.   

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie