Honeywell školení interních auditorů

doba trvání 1.1.2008 - 1.1.2011

www: www.honeywell.cz

Osoba: Aleš Vladík

Popis: Trénink - "Auditor je partner s dobrými nápady", školení komunikace, rizika, management, modelování procesů, poradenství

Poradce: Jiří Střelec

Praktická příprava interních auditorů na auditování. Cílem je nové interní auditory naučit prakticky provádět audity bez chyb. Stávající auditory zaměřit na účinnou komunikaci s pracovníky k hledání zlepšení a usnadnění jejich práce. Komunikovat tak, aby se jejich vztahy uvnitř firmy zlepšovaly a audtoři byli přínosem pro manažery a ne kontrolóry dokumentace. Byl vytvořen speciální program trénink auditorů - Auditor je partner s dobrými nápady. Trénink probíhal na systémech podle ISO 9001, AS 9100, TS 16949.

Související články

Auditor je partner s dobrými nápady

Pod tímto názvem se skrává speciální trénink pro auditory. Z praktických zkušeností jsou auditoři trénování na znalosti managementu, komunikace, modelování, vytváření dobrých vztahů, zajištování efektivních postupů, využívání procsního přístupu a další. Lektor do tréniku zapojil znalosti z oblasti marketingu, propagace a Public Relations.

Trénink, školení interních auditorů se stával z praktické přípravy, kde interní auditoři pod vedením poradce připravovali cíle, koncept, plán a program auditu. Také připravili rozbor požadavků normy, byly předem projednané možnosti aplikace v porovnání se skutečným stavem ve firmě. V průběhu příprav byli auditoři trénování na způsoby komunikace a kladení otázek. Na závěr sami obhajovali závěry z auditu, které museli jasně specifikovat.

Vyjádření zákazníka Honeywell

V Brně dne 6.července 2008


Honeywell Turbo Technologies


Spolupráce s panem Ing. Střelcem se skládala ze dvou částí.

První část bylo školení interních auditorů a můžu s klidným svědomím říct, že toto školení bylo přínosné pro všechny školené kolegy a určitě změnilo pohled na roli interního auditora.

Druhá část spolupráce se týkala tvorby intranetového systému jakosti.

Zde bych ocenil dlouhodobou spolupráci s průmyslem a s tím spojené zkušenosti, které jsme využili při tvorbě tohoto systému. Tato spolupráce a přístup pana Ing.Střelce byla prvotřídní.
Když by jsem měl říci, co mi tato spolupráce dala kromě vědomostí a čeho si nejvíce cením jsou to bezpochyby teoretické znalosti systému jakosti a praktické ukázky z různých situací.

Svoje rozhodnutí začít spolupracovat s pane Ing. Střelcem považuji za jedno z nejlepších co jsem učinil při tvorbě systému kvality.
 

Aleš Vladík

Velocity Product Development Engineer

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie