Trénink managementu

doba trvání 25.4.2012 - 17.5.2013

J&T Logo

www: www.jtbank.cz

Osoba: Táňa Turziková, Jan Hazlbauer, Attila Ember

Popis: praktický management, modelování efektivního oddělení, reporting, procesy, výběr pracovníků, strategie a metody, hodnocení a motivování pracovníků, hodnoty týmu, zkoušky na kameru

Poradce: Jiří Střelec

Cílem spolupráce a tréninku bylo připravit vybranné pracovníky na pozici vedoucího týmu nebo manažera. Vytrénovat je tak, aby dokázali efektivně vést pracovníky a vytvářet spolupracující tým. 

Související články

Oblast spolupráce: Trénink managementu 25.4.2013 a 17.5.2013

Změnou v organizaci IT byli vybráni noví potencionální Team Leadři k řízení části IT. Chtěli jsme dát neopakovatelnou příležitost stávajícím dlouhodobě velmi aktivním pracovníkům z teamu, než hledat externí Team Leadry bez znalosti prostředí a teamu. Hledali jsme cestu, jak správně nastartovat a nasměrovat jejich pozitivní nadšení řídit ovlivňovat chod teamu, kterého byly dříve jen součástí. Časově jsme si nemohli dovolit, aby cokoli zkoušeli a naučili se to dělat správně postupně. Vzhledem k dlouholeté spolupráci s panem Střelcem jsme jej oslovili, zda by nám pomohl natrénovat nové Team Leadry k řízení a motivaci teamu.

Zatím jsme prošli jen úvodní 2 části tréninku s celkovým zaměřením na to, co jsou povinnosti manažera ve firmě, jak efektivně vést team, jak vytvářet synergetický efekt a spořit administrativní činnosti. V první části jsme prošli, jak se řídí firma, co tvoří systém od mapy procesů – procesy – podprocesy – činnosti. Učili jsme se formulovat závěry a rozlišovat mezi závěrem a úkolem. Druhý trénink navazoval pochopením, jak se tvoří vize, strategie a cíle, jak jsou důležité hodnoty a uvědomění si, jaké hodnoty v teamu chceme podporovat a tvořit. Neškolili jsme se o hodnotách nebo strategii jen jejich vysvětlením, ale učili jsme se hodnoty pojmenovat a vysvětlit, zkusit se na ně zeptat při výběrovém řízení, zda je uchazeč naplňuje, stejně jako jsme si zkoušeli vytvořit strategii a nastavit proces. To je přesně ta přidaná hodnota tréninku pana Střelce proti běžnému školení, která nám pomáhá vytvářet pevné základy, na nichž potřebujeme řízení teamu stavět.

Trénink potvrdil, že jsme dali šanci řídit správným lidem. Správně pochopili, že řízení rozhodně není o tom rozdávat úkoly podřízeným a jejich kontrola. Správné řízení je hlavně o našich hodnotách, motoru je naplňovat, vidět práci v procesech a mít jasnou vizi se strategií, čeho chceme dosáhnout.

 

Ing. Taťána Turziková             Jan Hazlbauer                          Attila Ember

ředitelka odboru                       Team Leader                             Vedoucí oddělení IT

oddělení IS/IT                           oddělení IT                                oddělení IT

 

Mob.: +420 602 404 388             Mob.: +420 602 129 438             Mob.: +421 903 282 501

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Mikrořízení je úspěšným zabijákem výkonnosti mnoha malých a středních firem.“ více >>

Martina Václavíková

Občas někde něco nefunguje a my máme tendence vyhrnout si rukávy a udělat to, na co naši zaměstnanci "nestačí". A mikrořízení je na světě. Pokud se tomuto chce manažer vyhnout, musí vědět on i jeho lidé, co má být výsledkem, ten naplánovat, průběžně vyhodnocovat a nakonec ho dosáhnout. Tzn., musí vědět, jak strategii podniku převés do každodenní praxe a práce svých lidí. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie