Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě. 

Firemní image

Firemní image by se dala popsat jako názor a vnímání subjektu (firmy, produktu, člověka) jeho okolím…

image, firemní identita, vnímání

Firemní komunikace

Firemní komunikace (Corporate communication) - komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a…

komunikace s pracovníky, šíření informací, neverbální

Obor

Myšlenky poradce

„Systém funguje, jen když management je jeho součástí.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Systém řízení přináší výsledky a efektivnější výkon jen když všichni jsou jeho součástí a řádně jej využívají. Bere-li management systém jen jako nějaký nástroj pro pracovníky a k naplanění jeho zisku, nebude systém řádně fungovat. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie