Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě. 

Image

Image je obraz nebo představa nějaké skutečnosti. Může se jedna o aktivní vytváření představy o osobě, značce…

image, představa, značka, obraz, veřejnost

Infografika

Infografika je grafické zobrazení myšlenky nebo dat pro účinnou prezentaci. Grafika pomáhá vyjádřit…

Co je to infografika, infovideo, data graficky

ISO

ISO International Standard Orgnization – mezinárodní organizace, která vytváří a vydává mezinárodní…

komise ISO, norma, standard, systém, ISO 9001

ISO 10002

ČSN ISO 10002 je mezinárodní norma Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování…

spokojenost zákazníka, stížnost, elektronické

ISO 10014

ČSN ISO/TR 10014 je mezinárodní norma Směrnice pro management ekonomiky kvality. Norma představuje koncepce a…

ekonomika jakosti, spokojenost, náklady, hledisko

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodní norma popisující Systém environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro…

environment, životní prostředí, ISO 14001, aspekty

ISO 16949

ČSN ISO/TS 16949 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001…

systém kvality, automobilový průmysl, sériová výroba

ISO 17000

ČSN EN ISO/IEC 17000 je mezinárodní norma Posuzování shody - Slovník a základní principy 

ISO 17000, posuzování shody, terminologie, slovník

ISO 17025

ČSN EN ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a…

ISO 17025, kalibrace, laboratoře, způsobilost

ISO 19011

ČSN EN ISO 19011 je mezinárodní norma Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a…

audit, auditor, hodnocení auditorů, odborná způsobilost

ISO 20000-1

ČSN ISO/IEC 2000-1 je mezinárodní norma Informační technologie - Management služeb - Část 1: Specifikace.…

IT služby, ISO 20000-1, poskytovatel IT, plánování

ISO 9001

ČSN ISO 9001 Mezinárodní norma popisující Systém managementu kvality - požadavky.  Norma…

iso 9001, systém řízení, kvalita, požadavky zákazníka

ISO 9004

ČSN EN ISO 9004 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Norma…

zlepšování, výkonnost, spokojenost, norma, ISO 9004

Obor

Myšlenky poradce

„Změnit zaběhlé rutinní činnosti chce trpělivost. “ více >>

Yveta Sommerová Yveta Sommerová

Vždyť to tak funguje 10 let, proč bychom to měli měnit? Stálí zaměstnanci znají historii společnosti, mají bohaté zkušenosti, praxi, ale často se brání zavedení změn.  Pokud chcete zavést nový produkt, pak je dobré ošetřit všechny informační kanály, kterými se produkt dostává k zákazníkovi. Věnujte dostatečný čas svým zaměstnancům, aby produkt poznali, pochopili a přijali.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie