Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě. 

Kalibrace měřidla

Kalibrace měřidla – soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami…

kalibrace, měřidlo, správná hodnota, veličina

Kapacitní audit

Kapacitní audit je audit, který zjiš'tuje zda vykonávané činnosti, nastavení systému, provozované…

kapacitní audit, kapacita pracovníků, výkonnost

Komunikace s jednotlivcem (Face to Face)

Komunikace s jednotlivcem (někdy také nazývaná tváří tvář - Face to Face) je zaměřená jak účinně a efektivně…

komunikace, informace, neverbální komunikace

Komunikace v týmu (Face to Team)

Komunikace v týmu (někdy nazávaná Face to Team) je způsob, jak efektivně komunikovat s týmem (větším…

týmová komunikace, komunikace s týmem, tým, vztahy v

Kontrola (inspection)

Kontrola – hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo…

kontrola, ověření shody, pozorování, posouzení

Koučing, kaučink (coaching)

Koučink je metoda vedení klienta k individuálnímu řešení. Princip spočívá v tom, že trenér (coach) hledá s…

trenér, coach, vedení

kritická položka

Kritická položka je taková, která má významný vliv na realizaci produktu, kvalitu produktu, jeho použití,…

kritická položka, AS 9100, kvalita, bezpečnost

Krizová komunikace

Krizová komunikace - je komunikace zaměřená na předcházení a řešení krizových situací tak, aby nedocházelo ke…

krizová komunikace, konflikt, krize, vyjednávání

Kvalita, jakost

Kvalita představuje soubor konkrétních parametrů, které výrobek, služba, systém má. Jedná se o parametry,…

co je to kvalita, parametry, výrobek

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost - jedná se o zajištění ochrany informací v informačních systémech před jejich…

informace, síť, ISO 27001

Obor

Myšlenky poradce

„Vizualizace pomáhá vždy tam, kde selhává komunikace.“ více >>

Martina Václavíková

Pokud se v komunikaci se svým kolegou nebo zaměstnancem dostáváte do slepé uličky, přestaňte mluvit a začněte kreslit. Vaše levé hemisféry najdou jádro problému i efektivní řešení poměrně rychleji. Vizualizace je stejně dobrý pomocník i při analýze procesů nebo tvorbě obchodního modelu vašeho podnikání.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie