Reference - naše zkušenosti stojí na praktických výsledcích

zobrazit poradce
Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství, Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní rozvoj,…

Role vedoucího pracovníka

Model práce manažera, týmová spolupráce, chválení - kárání a hodnocení pracovníků, modelování… ..více >

Kompletní vzdělávání všech úrovní managementu

Kompletní návrh a realizace specializovaných rozvojových tréninků od TOP managementu až po… ..více >

Continental Aut. CZ s.r.o.

SWOT analýza, tvorba efektivní a relevantní strategie, komunikace management, image pracovníka… ..více >

J & T Banka

Komunikace a image IT pracovníků vůči uživatelům a management, zlepšení vztahu s uživateli,… ..více >

Řízení projektů a týmu

Školení na míru - řízení projektu, vedení týmu, vztahy v týmu, komunikace a prezentace,… ..více >

Trénink komunikace IT pro Alphaduct

Trénink komunikace IT pracovníků pro zvýšení efektivity komunikace s uživateli, nalezení… ..více >

Vizuální systém ISO 9001 a ISO 27001

Jednoduchý vizuální systém managementu kvality a bezpečnosti informací dle ISO 9001 a ISO… ..více >

Continental Automotive - projektové řízení

vedení projektu, práce s týmem a v týmu, hodnocení pracovníků, plánování, hodnocení a tvorba… ..více >

Trénink managementu

praktický management, modelování efektivního oddělení, reporting, procesy, výběr pracovníků,… ..více >

Projektové řízení a synergie

Vedení týmů a projektů, hodnocení výsledků, strategie, schéma projektu, analýza rizik, tvorba… ..více >

Ontario Die International

Představitel vedení pro kvalitu, auditor, poradce, zlepšování systému ISO 9001 ..více >

Projektové řízení a vedení týmu

vedení projektů a týmu pro pracovníky v sériové výrobě, tvorba strategií, vedení projektů… ..více >

Den prožitků a image týmu

Den prožitků - speciální manžersko-psychologický trénink a psychodrama pro lepší sebepoznání a… ..více >

Systém řízení AS 9100 C

Zlepšení procesů systému řízení kvality dle AS 9100 revize C a řešení neshod z auditů.… ..více >

Vedení k úspěšnému podnikání

Vedení při rozjezdu podnikatelského záměru, vytvoření partnera pro diskusi k závažným… ..více >

INEX SPEDITION s.r.o.

Efektivní systém řízení ISO 9001, tvorba strategie, SWOT analýza, proces, audity, komunikace,… ..více >

Podpora zaměstnanců a rozvoj firmy

Nastolení otevřené komunikace, analýza stavu z hlediska motivace a zapojení pracovníků do… ..více >

Trénink interních auditorů

trénink auditorů - "Auditor je partner s dobrými nápady", ISO 9001, rozvoj spolupráce auditorů… ..více >

Female Talents - od sebepoznání k uplatnění v praxi

Návrh, příprava a realizace specializovaného tréninku pro Female Talents. ..více >

Efektivní firma

vytvoření efektivního systému ISO 9001 s důrazem na výsledky, firemní poradenství, vedení a… ..více >

Trénink komunikace L1

zlepšit vlastní komunikaci a jednání IT pracovníků s uživateli a podpořit dobré image IT týmu ..více >

Nowatron

Poradenství, systém řízení dle ISO 14001 - ekologie ..více >

Manažer kvality ISO 9001 - efektivní procesy

Představitel vedení pro kvalitu, reporting, audity, marketing, komunikace, ISO 9001, strategie… ..více >

FEI Czech Republic s.r.o.

Kvalita dle ISO 9001, školení interních auditorů, efektivita systému, vývoj, aktivní… ..více >

Protool s.r.o.

Trénink na metodu PDCA, řešení aktuálních problémů ..více >

TTS Polak s.r.o.

Workshop vedení pracovníků pro střední management, rozvoj vedoucích ..více >

.A.S.A.

Tvorba mapy procesů - technická, manažerská, propagační, zohlednění dlouhodobé strategie a… ..více >

Vedení týmů a podpora kreativity

Individuální trénink zaměřený na dosahování výsledků při vedení týmu, rozvoje kreativity a… ..více >

GŘ HZS ČR - Prevence

Příprava dlouhodobé koncepce požární prevence a její realizace ..více >

Efko - management

Strategie, procesy, systém ISO 9001, image, hodnoty, vztahy na pracovišti, komunikační a… ..více >

GŘ HZS ČR

Trénink na SWOT analýzu a tvorbu strategie ..více >

Honeywell školení interních auditorů

Trénink - "Auditor je partner s dobrými nápady", školení komunikace, rizika, management,… ..více >

SONY DADC

Trénink aktivní komunikace IT pracovníků, individuální pohovory, zlepšení komunikačních… ..více >

FEI - TSG

Efektivita procesů, nastavování metrik, nový model systému, ISO 9001, poradenství ..více >

Poradenství

Poradci přenáší teorii do praxe a naopak

Jsou poradci teoretici?

Článek je určený pro poradce a manažery, kteří často při zavádění změn naráží na označení - teorie, teoretik.…

vlastnosti poradce, cena, řešení k výsledkům

Komunikace (PR)

Image pracovníka a týmu

Image pracovníka a týmu

Chcete aktivně využívat image pro zlepšení týmové spolupráce, vztahů na pracovišti, komunikaci? Pak čtěte dál.…

komunikace IT techniků, interní, krizová

Management

konflikt mezi týmy

Jak řešit konflikt mezi týmy

Snažíte se být úspěšní. Zajistit pracovníkům budoucnost a jistoty. Při tom Vás brzdí naprosto zbytečné dohady a…

vize - strategie, intuice, Balanced scorecard

Bezpečnost a PO

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce (BOZP) je systém managementu, který má zajišťovat ochranu zdraví při práci (pracovníků)…

bezpečnost práce, bezpečnost informací

Marketing

Kurz internetového marketingu

Kurz internetového marketingu

Internetové prostředí se neustále markantně rozšiřuje a podnikatelé, malé i velké firmy se tomu musí přizpůsobit.…

SWOT, Porterův model, audit marketingu

Duchovní rozvoj

Sebejistota vnitřní pocit ve vlastní schopnosti

Kouzlo sebejistoty

Být sebejistý znamená žít beze strachu. Znamená, že máme takovou vnitřní jistotu, že nám nic nemůže nahnat strach,…

zákon přítažlivosti, důvěra, naše vidění

Lidské zdroje

Chyby chválení a kárání

Kdy chválení a kárání nefunguje

Denním chlebem manažerské práce je podávat zpětnou vazbu. Do ní především patří povzbuzovat, chválit, směrovat a…

atmosféra firmy, získání práce, jak to řídíš

Psychologie/Terapie

Podniková psychologie

Změny vyžadují psychologii

Dnes není problém nastavit procesy, použít technologii. Problém je, jak udělat všechny změny s lidmi. Nejlépe…

pozitivní psychoterapie, šikana, blízkost

Média

K - metoda - vhodný nástroj pro přípravu komunikace s médii

K – metoda

Metoda K je jednoduchou metodou určenou pro všechny, kteří potřebují efektivně komunikovat s médii, novináři apod.…

zásady K, komunikace s médii

Finance

Ekonomická přidaná hodnota EVA

Ukazatel EVA - ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který…

finanční analýza, investic, osobní finance

Metody

SWOT analýza

Analýza SWOT je základem pro stanovení strategie firmy a její prosperity. Hledá a analyzuje silné, slabé stránky uvnitř…

5S - pořádek na pracovišti

5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. 1S - Seiry - nechat na pracovišti jen nutné věci, 2S - Seiton –…

Porterův model konkurenčních sil

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil …

PDCA cyklus

PDCA (Plan-Do-Check-Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej) - metoda stálého koloběhu aktivit, které mohou pracovníci…

Analýza rizik

Většinou každý projekt, nové systémy, vývoj produktů, změny firmy provází rizika. Manažeři a specialisté dělají vše…

Pareto analýza

Pareto analýza - metoda, která pomáhá stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. V. Pareto definoval, že…

Finanční analýza

Finanční analýza - poskytuje informace o finančním zdraví firmy. Finanční analýza zpracovává základní data z účetnictví…

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram - je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému.…

Mapa procesů

Mapa procesů je jednoduchý nástroj pro orientaci a řízení procesů společnosti. Zpřehledňuje procesy, jejich provázanost…

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy snadno umožní popsat průběh operací, činností, jejich souslednost nebo i základní vztahy mezi nimi.…

Novinky

Inspirace pro chytrou firmu

Vlastní cesta oslaví 10 let fungování na českém a zahraničních trzích. K této velké události organizuje konferenci s názvem Inspirace pro chytrou firmu a také tradiční golfový turnaj. Konference a…

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace