10 oblastí, ve kterých vám může pomoct dynamická simulace

datum publikace 02.08.2018

Dynamická simulace

Všichni manažeři se chtějí rozhodnout správně. Jde o to mít, co nejlepší výsledek s minimálními kapacitami, náklady, zátěží pracovníků. Jenže jen pro rozhodnutí, zda bude zapotřebí nový sklad musíme znát objemy výroby a ne dnes, ale například za rok. Dynamická simulace manažerům ukáže vhodná řešení pro různé varianty výroby. Snadněji se pak mohou rozhodnout, zda potřebují nový sklad, více pracovníků nyní nebo až za rok a jak by měl být velký.

V dnešní době se často stává, že společnosti nemají tolik pracovníků, kolik by si představovaly. Ekonomická situace nahrává rozvoji v oblasti výroby, logistiky i služeb, ale nejsou lidé. Alespoň to si firmy obvykle myslí a plánují s určitou předpokládanou personální kapacitou. Mimo personální audit však existují i další nástroje, které prověří, zda v procesu opravdu potřebujeme poptávané množství pracovníků anebo plánované množství strojních a materiálových kapacit. Jaké jsou výhody využití dynamické simulace jako nástroje v otázkách kapacit?

  1. Vyhledání a analýza bottlenecků

Zajímají vás úzká místa procesu? Dynamická simulace umožní nalézt úzká místa neboli bottlenecky a to v reálném čase. Po vytvoření modelu celého procesu, anebo jeho části (mikrosimulace) je možné testovat, jak se změní úzké místo v případě změn v procesu, anebo kam se úzké místo přesune v případě, že to původní odstraníme.

  1. Trénink a zaškolení

Simulace umožňuje snadnější zaškolení pracovníků. Na zobrazení reálného procesu ve 2D anebo 3D modelu pracovníci mohou vidět nastavení rutinních i nahodilých činností. Můžeme pracovníkům také demonstrovat, že jiné, než standardní chování, je nežádoucí, protože dochází k negativním změnám v procesu jako takovém (delší čas obsluhy, potřeba dalšího člověka, apod.) Simulace může posloužit jako silný argument při změně procesu anebo pracovních aktivit.

 

  1. Prověření personálních kapacit

Dynamické simulace umožňují v celém procesu anebo jeho části prověřit potřebu pracovníků. Management tak získává reálný přehled nad tím, kolik pracovníků potřebuje k naplnění svých cílů. Díky možnostem rychlého testování, kdy při změně počtu pracovníků okamžitě vidíme i změny na výstupech procesu a v úzkých místech, můžeme ve virtuálním světě balancovat lidské kapacity tak, abychom byli schopni naplnit cíle, nepřetěžovali jednotlivé pracovníky a zároveň prověřili počty potenciálně chybějících pracovníků.

  1. Prověření strojních kapacit

Stejně jako personální kapacity, dokáže simulace prověřit strojní kapacity. Lze počítat s různým vytížením strojů, s jejich rozdílnou potřebou údržby i seřizování, případně s dalšími faktory jako je změna nebo modernizace zařízení, automatizace, robotizace, změna pracovního anebo programu apod.

 

  1. Model pro zhodnocení investic

Na základě modelu procesu, zjištění aktuálních průtoků a dalších informací, je možné poskytnout managementu reálný nástroj pro rozhodování, na základě kterého je možné spočítat poměrně přesně nutnost investice do jednotlivých oblastí - lidé, stroje, nové technologie. A v návaznosti na nasimulování budoucího stavu, lze také poměrně přesně odhadnout dobu návratnosti takovéto investice

  1. Řízení, optimalizace a maximalizace průtoku

Díky vyhledávání úzkých míst, možnosti testování a virtuálním změnám v datech při změnách lze jasně stanovit plán, jak lze dojít k optimálnímu a maximálnímu průtoku procesem, ať už se jedná o výrobní linku, sklad anebo lékařskou ordinaci. Na základě dostupných dat lze také jasně stanovit klíčové cíle a metriky pro měření, sledování a řízení procesu.

 

  1. Odstávky procesu – jejich řazení a testování

Dynamická simulace nám umožňuje testovat zařazení jakéhokoli výpadku procesu, ať už v otázkách krizového managementu anebo operativního plánování údržby a seřizování. Na základě náběhů anebo změn v procesu dokážeme testovat vliv jakéhokoli přerušení na výstupy a průběh procesu.

  1. Kontrola procesu, operativy a plnění cílů

Probíhají aktivity v procesu, tak jak mají, nebo jejich dokončení trvá mnohem déle? S dynamickým modelem je možné zařadit do simulace události a problémy, se kterými se běžně potýkáme. Je poté jednodušší vybrat si ty podstatné a zaměřit se na jejich řešení. Souběžně nám roste důvěryhodnost procesu a vyvíjí se model, který využíváme při dalších simulacích na základě provedených změn v realitě nebo změny cílů a vizí budoucího stavu.

 

  1. Bezpečnostní (what-if) analýzy

Co kdybychom přidali ještě jednu linku? Co kdybychom postavili další budovu skladu? Co kdybychom přijali ještě jednoho pracovníka? Z těchto a mnoha dalších otázek můžeme cítit, že na ně často nelze zcela jasně odpovědět. Máme pocit, že něco potřebujeme, ale nedokážeme jasně definovat, zda přijmout jednoho anebo dva nové pracovníky, nejsme si jistí. Pro takováto rozhodnutí nemáme data. Anebo naopak potřebujeme přesvědčit někoho dalšího, že naše myšlenka je přínosná. Jakákoli kapacitní otázka je řešitelná v simulaci za pomoci what-if analýzy.

  1. Analýzy komplexních scénářů budoucnosti

Bezpečnostní neboli what-if analýza může ovšem vycházet z více scénářů budoucnosti. Například nedokážeme jasně odpovědět na otázku, zda v procesu potřebujeme navíc 1, 2 nebo 3 pracovníky anebo zda bude efektivnější robotizace anebo automatizace. Na jednom modelu si díky analýzám scénářů můžeme vyzkoušet jakékoli změny a vzájemně porovnávat jejich efekty.

 

Rozhodujeme-li se o finančně náročných otázkách, kapacitách anebo v oblasti náboru nových pracovníků, vyplatí se pracovat s modelem dynamické simulace. Model ať už celého procesu anebo mikrosimulace jeho malé části, nám umožní kvalitní a efektivní rozhodování a také správné rozhodování v otázkách jako jsou: Budeme investovat do tohoto zařízení? Opravdu potřebujeme dalšího člověka, ačkoli víme, že na trhu momentálně není? Nemůžeme našich cílů dosáhnout jiným způsobem, například automatizací? Je nutné stavět nový sklad, anebo je možné využít lépe stávající kapacity?

Vyzkoušejte si jednoduchou simulaci online. Simuluje se dopravní provoz a je možné různě ovlivňovat chování řidičů, jejich rychlost, tvar silnice a je na výběr 5 dopravních situací k experimentům. Dopravní experimenty

Jak taková dynamická simulace v našem pojetí může vypadat? 3D simulace skladu

Je Vám nyní dynamická simulace bližší? Dokážete si představit její reálné využití ve svých procesech? Neváhejte a diskutujte s námi na toto téma!

Michaela Opletalová

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Než se pustíme na dlouhou cestu podnikání nebo novou pracovní pozici, měl bych vědět KDO JSEM, CO UMÍM a MÁM RÁD.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Myslet si, že něco umím je snadné. Od stolu, pardon, dnes od počítače, si můžeme myslet jak co je. Skutečnost většinou bývá jiná. Druhá etapa našeho života (řekněme od střední školy do 30 let) je pro nás zjišťovací. Měli bychom si vyzkoušet více brigád, prací, pozic, situací apod. To vše nám pomáhá poznat, jak se v situacích cítíme, co nám jde dobře, co nám dělá radost. Poznáme tak SAMI SEBE a můžeme přijmout odpovědnost za svůj život a posléze za naše děti nebo tým spolupracovníků. Zkoušejte, poznávejte sami sebe než začnete investovat do podnikání, do nového partnerství, pracovní pozice. Předejdete zbytečným slzám a stresu.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace