Výpis článků - Audit | auditor | kontrolór

Audit je proces, kdy nezávislý auditor prověřuje fungování dané oblasti. Získává nezvratné důkazy o tom, jak daná oblast funguje a odhaluje neshody, která brání dosažení cílů dané oblasti nebo jinému poslání. Můžete se potkat s auditory oblastí finací, procesů, managementu, lean manufacturing, 5S, bezpečnosti informací (kybernetická bezpečnost), komunikace, marketingu apod. Je velký rozdíl mezi externím auditem a interním auditem, Interní auditoři by měli spíše pomáhat "svým kolegům", než jen poukazovat za vzniklé chyby formou zjištění či neshod.

Vyberte si článek

Zrušit

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie