Bez vize a strategie se špatně podniká

datum publikace 13.05.2007

Vize a strategie je základ podnikání

Většina podnikatelů začíná svou kariéru myšlenkou. Myšlenkou, o které si myslí, že mu vydělá dostatek peněz. Ta je v začátku nezbytná, ale má každý podnikatel myšlenku (spíše vizi) na následující roky? Jak najít správnou vizi a postavit dobrou strategii popisujeme v tomto článku. 

Související články

Chce-li podnikatel nebo manažer správně a efektivně vést vlastní firmu, potřebuje vizi. Vizi, která definuje kým má firma být a kam se chce dostat. Správnou vizí vytváří budoucnost firmy. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou může učinit pro vlastní firmu. Samotná vize však nestačí. Je třeba ji doplnit minálně strategií a konkrétními cíli. Pro malé a střední firmy se ukazuje, že stačí tyto tři stupně:

  • vize - definuje kým chceme být, do jakého stavu se (např. v horizontu 3 až 5 let) chceme dostat
  • strategie - popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize
  • cíle - popisují co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize

Stanovit správnou vizi, strategii a cíle není nic jednouchého. Vždyť vytváříme obraz své budoucí prosperity a jen stěží tušíme, co bude za 3 nebo 5 let. Vyhnout se procesu stanovení vize bývá tragickou chybou. Pokud nevíme kým chceme být a jakého stavu nebo postavení na trhu v našem segmentu chceme dosáhnout, nevíme např.:

  • jaké pracovníky do firmy máme přijmout
  • jakou kvalifikaci mají mít naši pracovníci
  • jaké marketingové nástroje použít
  • zda jsme postavili správný business plán
  • na které cílové skupiny se orientovat
  • jaký informační systém pořídit
  • apod.

Jak stanovit vizi?

Každý podnikatel, který se rozhodne definovat svou vizi nebo přehodnotit stávající může využít následujíc postup:

Uvědomte si, co máte rádi - nejlépe se nám pracuje na tom, co máme rádi. Pak snad ani nevnímáme čas, energii, práce je nám radostí. Vše promýšlíme do nejmenších detailů, jako když modelář staví své vojáčky a připravuje velkou bitvu. Právě zde pak naše nadšení je hybnou silou, která nás bude hnát blíže k naší vizi.

Nepřipravujte strategii sami - je-li jen trochu možné a máte okolo sebe lidi, kterým můžete věřit a mají vhodné znalosti, připravujte strategii s nimi. V konstruktivních diskusích se názory dobře vytříbí. Budou-li podpořeny vhodnou metodou, pak můžete mnohem rychleji najít správnou vizi, strategii. Jste-li již větší firma, postavte tým s odborníků. 

Získat maximum informací o segmentu, ve kterém podniká - to je snad nezbytně nutný základ, poznat prostředí, do kterého se podnikatel vrhá se svou myšlenkou. Všechny získané informace je nutné kvantifikovat. Vědět tedy, jaké potřeby má náš zákazník, jak často potřebuje náš produkt nebo službu, kolik příležitostí má zákazník si produkt zakoupit apod. Velmi významnou informací je také, jaké podmínky v daném segmentu vytváří pro podnikatele stát.

Zhodnotit silné a slabé stránky - ani zde není podnikatel zcela bez prostředků. Velmi používaným nástrojem je SWOT analýza. Ta mu pomůže vybalancovat vnitřní prostředí firmy s jeho silnými a slabými stránkami vzhledem k vnějšímu prostředí, které je dáno příležitostmi nebo hrozbami.

Zhodnotit rivalitu na trhu - k tomu je možné využít např. Porterův model. Zde musí obsát myšlenka podnikatele ve všech pěti tlacích, které na trhu vytváří zákazníci, konkurenti, dodavatelé, substituty (náhradní produkty) a riziko vstupu do segmentu.

Definujte si vlastní hodnoty - tento krok se stává základem Vaší politiky. Určuje, kde jsou Vaše hranice a jakých prostředků budete využívat na cestě ke své prosperitě. Budou základem firemní kultury a určovat vztahy mezi spolupracovníky. Nepodceňujte tuto část. Dříve nebo později se stejně dostaví a budete se muset rozhodnout, zda je to skutečně to, co v životě chcete.

Popište strategii - všechny předcházející kroky Vám pomohly zhodnotit prostředí pro Vaše podnikání. Nyní je třeba určit, kde je ta cesta, jaký je ten způsob, jak vize dosáhnout. Práce s tužkou a papírem pokračuje a měli byste pracovat s ne jednou, ale více variantami strategií, dokud si nebudete jisti, že máte tu pravou. Nejde o nic více než vhodně stanovit postupné konkrétní kroky, které je třeba udělat, abyste se do vize dostali. 

Definujte konkrétní cíle - vizi a cestu k ní máte. To však nestačí! Je třeba udělat hodně práce a tu je vhodné rozdělit do snadno a postupně dosažitelných cílů. Každý cíl by měl být měřitelný a také by kromě odovědné osoby měl mít jasný termín splnění. Nezapoměňte si také stanovit jasné etapy, kdy budete kontrolovat plnění cílů. Obecně každý cíl musí splnit pravidlo SMART - specific - konkrétní, measurable - měřitelný, achievable - dosažitelný, relevant - odpovídající, time bound - časově ohraničený. 

Kriticky vše ještě jednou zhodnoťte - v této části může eufórie převládnout nad připraveným postupem k bohatství. Pak malá pauza a hledání kritických míst, které mohou vše zbořit jako domeček z karet, je zcela na místě. Přehodnoťte a propočítejte vše ještě jednou. Vhodné také bývá si pozvat poradce, který jako nezávislý odborník Vám vše zhodnotí.

Plánujte a sledujte trend - když se do vize a strategie pustíte, doporučuji vše zapsat do postupných kroků v harmonogramu. Minimálně 1x za měsíc sledovat, zda plníte, co jste si vytkli, ale hlavně, zda dosahujete pro Vás pozitivních výsledků. Není třeba hned v prvních měsících vydělat spoustu peněz, stačí, když výsledky budou mít pozitivní trend. To pak víte, že jste na dobré cestě. 

Nekonečný proces opakování

Ano, tušíte správně. Minimálně jednou za rok stojí za to, podrobit Vaši vizi a strategii novému zkoumání a hodnocení. Lze postupovat stejně a realizovat všechny již uvedené kroky. Někdy třeba jen kritické zhodnocení. Vynehat však pravidelné přehodnocení, může znamenat, že po 3 letech zjistíte, že cíle jste naplnili, ale stojíte ve svém segmentu sám a trh i se svýmu zákazníky je jinde. 

Vřele Vám mohu doporučit trénink na přípravu vize a strategie, ať již s využitím matice SWOT nebo bez ní v jednodušší podobě. Dnes na přesyceném trhu není jednoduché najít ideu a vizi, která Vás přivede k úspěchu a zisku. 

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Marek Májíček

APMB vloženo: 13.2.2017

Mám vizi, ale není to podnikatelská vize. Vztahuje se na výzkum a regeneraci organizmu.
Dá se vize výzkumu pojmout jako podnikaní? Kdo zafinancuje toto podnikaní? Z vlastních zdrojů není přípustné financovat výzkum a z akademických zdrojů je nemožné přistoupit na skryté podmínky.

reagovat

od: Jan Vosecký

Výborný článek! vloženo: 15.6.2014

Velmi aktuální v dnešní době, kdy se všechno rychle mění. Jen pro doplnění: V naší práci, kdy pomáháme majitelům firem nebo managerům hledat řešení strategických kroků formou koupě firmy často používáme metodu lean canvas pro rychlé vypracování business modelu. Viz třeba leanstack.com. Zdravím všechny, Jan Vosecký

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství (poradce), Management, leadership , Komunikace (Public Relations),…

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management, leadership

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (Public Relations), Marketing, Média

Monika Kolková

Monika Kolková

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Psychologie/Terapie

Ivona Machová

Ivona Machová

Poradenství (poradce), Vlastní cesta - osobní rozvoj, Psychologie/Terapie,…

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , Informační…

Michaela Opletalová

Michaela Opletalová

Poradenství (poradce), Management, leadership , Informační technologie, Kvalita…

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství (poradce), Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , BOZP…

Martina Václavíková

Martina Václavíková

Management, leadership , Poradenství (poradce), Marketing, Lidské zdroje

Poradci

Myšlenky poradce

„K řízení ostatních je nutné nejdříve znát sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace