CWS ANB nemá monopol na výcvik svářečů v ČR

datum publikace 12.11.2011

Je třeba si uvědomit jakou platnost má certifikát od dané certifikační společnosti.

V České republice mohou certifikovat svářečský personál všechny společnosti, které byly akreditovány ČIA Praha. Jejich certifikáty mají stejnou váhu, stejnou národní i evropskou platnost i bez potvrzení, či označení ANB.

Související články

Všeobecně se uznává, že se vstupem České republiky do Evropské unie vzniklo zcela nové podnikatelské prostředí s možnostmi obchodní expanze, kooperace a získání kapitálových zdrojů. Jednotný trh s bezbarierovým obchodem nutně vyvolal dodržování veškerých ekologických, hygienických, technických i pracovně právních evropských předpisů. Souběžně s jednotným trhem produktů je zde též volný pohyb lidí, zejména odborných pracovníků a s tím související potřeba vzájemného uznávání všech národních kvalifikací.

Centrální profesní instituce

Průkaz odborné způsobilosti elektrikáře či svářeče vydaný u nás musí platit ve všech státech unie. Za tím účelem jsou centrálně organizována evropská sdružení volného obchodu v jejichž rámci jsou vytvářeny centrální profesní instituce tak, aby cíleně došlo k mezinárodní harmonizaci předpisů. Tyto instituce vytváří odborné pracovní skupiny v nichž jsou postupně zastoupeny všechny členské země. Pro zastoupení jednotlivých zemí společnostmi a jejich pracovníky platí přísná výběrová pravidla po jejichž splnění a ověření dochází k autorizaci - schválení zástupce té které členské země. Stává se autorizovaným národním místem – ANB (Authorized National Body).

Vrcholovým orgánem v oboru svařování je mezinárodní organizační rada IAB (International Authorization Board). IAB je místem, kde je registrován vždy jediný zástupce členské země, což může být jen nezisková profesní společnost (občanské sdružení nebo sdružení právnických osob). Tento zplnomocněný či schválený, oprávněný a pověřený zástupce má tím přístup nejen k potřebným informacím a dokumentům, ale také k dalším subjektům se shodným posláním a cíli. Registrace pověřeného zástupce se váže též na podmínku být členem evropské svářečské federace EWF (European federation for welding) a mezinárodního svářečského institutu IIW (International Institut of welding). V systému působení EWF-IAB/IIW je členským zemím poskytován prostor pro šíření vývoje svařovacích technologií a aplikací, vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností vč. vydávání harmonizovaných předpisů pro uznávání kvalifikací i vydávání certifikátů. Nutno zdůraznit, že se v tomto případě jedná pouze a jen o kvalifikace svářečského personálu s evropským i mezinárodním působením (t.zv. „vyšší“ svářečský personál). Jsou to v zásadě:

  • EWE/IWE evropský/mezinárodní svářečský inženýr
  • EWT/IWT evropský/mezinárodní svářečský technolog
  • EWS/IWS evropský /mezinárodní svářečský specialista
  • EWP/IWP evropský / mezinárodní svářečský praktik
  • EW/IW evropský /mezinárodní svářeč.

Autorizovanou společností pro tento personál je v České republice - Česká svářečská společnost ANB - Czech welding society ANB (CWS ANB), která jako jediný národní zástupce má kompetence k vydávání evropských a mezinárodních kvalifikačních diplomů a certifikátů.

Pokud se jedná o kvalifikace svářečského personálu podle norem EN, ISO a interních směrnic, (tzv. „nižší“ svářečský personál), které jsou v podvědomí veřejnosti známy spíše pod názvy základní a úřední zkoušky, zde je kompetentní institucí Český institut pro akreditaci Praha (ČIA Praha). Ten je jediným národním zástupcem v evropských institucích pro akreditaci systémů, výrobků, laboratoří a personálu (EA,ILAC,IAF), obdobně jako Česká svářečská společnost ANB v IAB. V České republice může proto tyto zkoušky svářečů vykonávat rovnocenně Česká svářečská společnost ANB , Technický dozorčí spolek Brno, Stavcert a TÜV, kteří do této doby splnily podmínky příslušné normy ČSN EN ISO/IEC 17024, byly ČIA Praha akreditovány a mohou certifikovat tento svářečský personál.
Jejich certifikáty mají díky evropskému systému všeobecnou platnost ve všech zemích EU (jsou označeny trojúhelníkovým logem ČIA) .

Certifikáty mohou vydávat společnosti s akreditací ČIA

Je tedy skutečností, že CWS ANB (Česká svářečská společnost ANB) nemá obecně monopol na výcvik a zkoušky svářečů. Význam ANB se uplatňuje pouze ve spojení s evropskými a mezinárodními kvalifikačními stupni v systému EWF/IAB. Certifikáty vydané výše uvedenými společnostmi s akreditací ČIA mají stejnou váhu, stejnou národní i evropskou platnost i bez potvrzení, či označení ANB.

Jiří Noss

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace