Digitální tisk (malonákladový tisk) se stále více začíná používat v praxi. Je vhodný především pro malé počty, rychlost tisku a optimální cenu vzhledem k malému počtu. Digitální tiskárny začínají tam, kde nestačí Vaše kancelářská tiskárna ofsetový tisk je příliš drahý.

Dnes se více a více začíná používat digitální tisk pro malé série (tzv. malonákladový tisk). Jedná se o jednoduché tiskové a kopírovací stroje až po profesionální tiskařské stroje v hodnotě mnoha miliónů korun. Tyto stroje využívají barevného prostoru CMYK. Používaná barva je až na výjimky prášková (toner). Jejich příprava ke spuštění nevyžaduje žádnou předtiskovou přípravu, ani tiskové desky (kovolisty) ani přípravu stroje na spuštění. Na rozdíl od ofsetu je samotný tisk dražší. Proto není vhodné tuto technologii používat například na masově tištěné letáky. Naopak menší tiskové náklady a také materiály, jejichž obsah se s každým výtiskem mění, se vyplatí tisknout digitálně. Tato digitální technologie umožňuje například tisknout knihy s věnováním či výroční zprávy určené přímo konkrétnímu uživateli.

Ačkoliv se digitální tisk doporučuje pro menší náklady, je stále častěji nasazován i při masovém tisku personalizovaných dopisů či manuálů k výrobkům. Lze tak totiž realizovat úsporu ve výši stovek tisíců až miliónu korun ročně, v případě, že budou tisknuty pouze uživatelsky využitelné části manuálů. Například německy mluvící uživatele nezajímá návod tištěný v turečtině či italštině a pokud bude logisticky možné zajistit distribuci na tyto odlišné trhy, lze výše popsaných úspor docílit velmi rychle.

Kvalita tisku, výběr a formát tištěných materiálů, vývoj ceny v závislosti na počtu výtisků, to vše jsou kritéria, kterými se budeme řídit při volbě konkrétní technologie pro pokrytí jednotlivých firemních potřeb.

Kvalita tisku

Digitální tisk má zpravidla nižší kvalitu ve srovnání s ofsetovou technologií. V posledních letech však tato technologie prodělala obrovský vývoj, takže většina tištěných materiálů je použitelná ke svému účelu – kvalita zde nevystupuje jako rušivý prvek. Například u klasických knih běžný uživatel není schopen rozlišit, zda se tisklo digitální, nebo ofsetovou technologií. Na druhou stranu tisk sborníku fotografií pro účely výstavnictví na lesklém papíru pro digitální stroj není vhodný.

Výběr materiálů vhodných pro tisk

Možnosti potisku jsou omezené na materiály, které jsou určené pro digitální tisk. Zafixování barvy na podkladu zde na rozdíl od ofsetu probíhá pomocí kombinace teploty a tlaku. Teplota ve fixační jednotce se pohybuje kolem 200 ˚C, což je teplota, při které se uvolňují některé složky papíru, které poškozují tiskový agregát. Nejčastěji se jedná o volné ketony – vosky. Nabídka vhodných materiálů se však velmi rychle rozšiřuje v souvislosti se sílící poptávkou po těchto produktech.

Formát tištěných materiálů

Tiskový arch je menší než ofsetový, nejčastěji je papír formátu A3++ (305×457 mm, resp. 320×450 mm). Formát je omezen z technologických důvodů vzhledem k omezeným možnostem udržení soutisku jednotlivých barev. Vzhledem k tomu, že naprostá většina materiálů je ve formátech menších než A3, není tiskový formát tolik omezující.

Pozitiva digitálního tisku:

 • tisk do 1.000 kusů
 • tisk pro malé série plakátů, letáků ….
 • Personalizovaný tisk
 • Vizitky
 • Snadná příprava
 • Snadná opakovatelnost
 • Tisk z Wordu, Excelu, PowerPointu a dalších SW
 • Rychlost tisku
 • Menší náklady na dokončovací práce, snášení apod.

Negativa digitálního tisku:

 • cena pro větší počty kusů v porovnání s ofsetem
 • menší škála potisknutelných materiálů
 • kvalita digitálního archového tisku zpravidla neumožňuje tisk uměleckých reprodukcí.
 • Není možné použít Panthone barvy

Kvalitní tisk zajišťuje Benefit Print.