Filozofie - hledání a zkoumání podstaty života, světa, člověka. Poznání smyslu věcí a existence.