Informace pro zaměstnavatele ve stavu pandemie COVID-19

datum publikace 13.03.2020

Právo zaměstnavatel pandemie COVID 19

Stav pandemie téměř nikdo v České republice nezažil. Je to pro nás zcela nová situace a zaměstnavatelé se musí rychle přizpůsobit novým nařízením vlády a odpovídat na dotazy zaměstnanců. V návaznosti na šířící se pandemii COVID-19 jsme pro Vás připravili stručný přehled práv a povinností, která bychom měli naplnit. 

Související články

Postup v případě, že zaměstnanci nebyla nařízena karanténa

Zaměstnavatel by měl upozornit zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené COVID-19, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího lékaře. Ten rozhodne, zda zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa.

Zaměstnavatel může z preventivních důvodů učinit některá z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu zdržoval mimo pracoviště nebo kontakt s ostatními kolegy:

  1. Zavedení domácí izolace – zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že tento bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele. Na návrh této dohody ze strany zaměstnavatele však není zaměstnanec povinen přistoupit. 
  2. Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámit zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.
  3. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne nepřidělovat zaměstnanci práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
  4. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Postup v případě, že je zaměstnanec v režimu nařízené karantény

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance.

Za této situace přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu stejně jako v případě, když je dočasně práce neschopen, tedy v prvních 14 dnech ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku, jenž hradí zaměstnavatel.
Následně nastupují od 15. dne dávky nemocenské hrazené státem. Zaměstnanec není povinen během této doby vykonávat pro zaměstnavatele žádnou práci.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání karantény.

Ošetřovné pro zaměstnance – rodiče

Při péči o dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školského zařízení, náleží zaměstnanci ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel tiskopis spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Další vývoj

Ze strany zaměstnavatele je nezbytné nadále sledovat vývoj situace a s tím spojených opatření ze strany státu. Ministerstvo financí připravuje tzv. liberační balíček, který by měl zahrnovat např. prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání, možné odložení splátek úvěrů pro občany a drobné podnikatele, prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a za nepodání kontrolního hlášení nebo bezúročné půjčky drobným a středním podnikatelům.

Samozřejmě pro vás budeme situaci i nadále monitorovat.

Vratislav Urbášek

Diskuze k článku

od: Bedrich Skalicky

prispevek na dovolenou vloženo: 26.5.2020

dobry den chtel bych se zeptat jak to je s prispevkem na dovolenou jak se resilo ve vlade tech10 000 kcdekuji s pozdravem Skalicky

reagovat

od: Alena Dostálíková

placení zaměstnance vloženo: 13.4.2020

Jsme nezisková organizace, která poskytuje pobytovou službu pro seniory. Je to nepřetržitý provoz. Běžně zaměstnanci pracují ve 12 hodinovoých směnách.
V případě, že se u našich klientů objeví koronavirus, tak se zaměstnavatel domluvil s některými zaměstnanci, že po dobu karantény zůstanou na pracovišti, kde budou mít zajištěnu stravu a noclech.
Dotaz: Jakým způsobem by se měly proplácet hodiny mimo pracovní dobu, když zaměstnanci zůstanou v zařízení a na koli hodin mají nárok na příplatek za sobozu a neděli, když na pracovišti budou nepřetržitě 14 dní?
Děkuji za odpověď.

reagovat

od: Vratislav Urbášek

RE: placení zaměstnance vloženo: 13.4.2020 vloženo: 15.4.2020

Dobrý den, paní Dostalíková,

děkujeme za Váš dotaz.
Zaměstnanci dostávají odměnu za dobu, kdy vykonávají pro zaměstnavatele práci, případně jsou během směny připraveni k jejímu výkonu na pracovišti. Pokud mimo naplánované směny zaměstnanci práci nevykonávají, mzdu za tuto dobu nedostávají.

To platí i v případě, když jsou ubytováni na pracovišti, pokud je účelem pobytu na pracovišti pouze nocleh a práci během této doby nebudou vykonávat.
Pokud by přesto v době mimo směny práci konali, bude se jednat o práci přesčas, ze kterou přísluší mzda a příplatek dle zákoníku práce (min. 25% průměrné mzdy, příp. náhradní volno). Totéž platí o práci o víkendu – zaměstnanci jsou odměňováni pouze za dobu výkonu práce (případně za dobu, kdy jsou připraveni k výkonu práce na pracovišti), navíc jim vzniká nárok na příplatek za práci v sobotu a v neděli dle zákoníku práce (min. 10% průměrné mzdy, ve státním sektoru 25%).
Upozorňujeme, že i za této situace je třeba dodržovat povinné přestávky v práci zaměstnanců a nepřetržitý odpočinek mezi směnami dle zákoníku práce.

Současně je třeba věc konzultovat také s daňovým poradcem pokud jde o stravování a ubytování zaměstnanců. Z právního pohledu jde o druh nepeněžitého plnění poskytnutého zaměstnanci. Stejně tak je nutno posoudit, zda na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelné náklady či nikoli.
V případě jakýchkoli dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Vratislav Urbášek

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Abych mohl motivovat ostatní, tak nejdřív musím umět motivovat sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace