Jak dál, když už to dál nejde - mediace

datum publikace 24.03.2007

Mediace - mimosoudní vyrovnání

Problém nastává, když spory nezvládáme, nedokážeme je řešit. Zhoršuje se komunikace mezi stranami sporu. Nastupují vypjaté emoce, atmosféra v konfliktním prostředí – lhostejno zda v soukromí či na pracovišti. Mediace je osvědčená metoda kultivovaného řešení sporů.

Související články

Při vyslovení slova konflikt mnohému naskočí husí kůže. Většinou se mu snažíme vyhnout, jen menšina lidí spory má ráda. Ovšem konflikt ze života nelze vymazat. Je logickým projevem v kontaktech mezi jedinečnými individualitami.
Až si jednou společnost naklonuje jen jednosměrně uvažující a jednající jedince, o konflikty se připraví. Škoda… vždyť jedním z rysů konfliktu je i jeho vlastnost fungovat jako zárodečný prvek pokroku. Vývoj konflikt potřebuje.

Problém nastává, když spory nezvládáme, nedokážeme je řešit. Zhoršuje se komunikace mezi stranami sporu. Nastupují vypjaté emoce, atmosféra v konfliktním prostředí – lhostejno zda v soukromí či na pracovišti - je agresivní už nejen ve slovech, ale i v chování a jednání dotčených osob.

Úlevu se snažíme najít u přátel, známých, někdy až u psychologa a v nejhorším u právníka. Výsledkem je suma nejrůznějších rad, co si v dané konfliktní situaci počít. Rad mnohdy sice dobře míněných, ale nezřídka i protichůdných. Vyplývajících prostě z toho, že co rádce či poradce, to jiná osobnost jiná životní zkušenost, jiný pohled na spor. Zásadní problém každého konfliktu je totiž v tom, že jeho jádro je vlastní právě jen zúčastněným stranám. A proto každá sebelépe míněná rada z osobní zkušenosti někoho druhého či z obecných etických či právních norem vždy zůstane jen vnější intervencí.

A přitom v zahraničí existuje již osvědčená metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů - mediace. V řadě západních zemí je dokonce součástí právního systému. (Vzpomeňme americký film Disclosure – Skandální odhalení.) V Česku je zatím mediace využívána jen ve sféře trestního práva. A přitom dokáže mnohem víc v oblasti běžných občanských sporů. Cestou mimosoudního projednání konfliktu umí rozplést až tři ze čtyř zdánlivě neřešitelných sporů. Základem je vstup třetí neutrální strany - odborně vyškoleného mediátora – který vede jednání sporných stran s cílem vytvořit oboustranně přijatelnou dohodu.

Miroslav Hájek

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace