Jak představit nového pracovníka

datum publikace 04.05.2019

Komunikace při nástupu nového pracovníka

Nástup nového pracovníka je výsledkem dlouhé a nákladné práce personalistů a manažerů. Když už ho konečně máme tak honem ať začne makat. No a ať ukáže, jak se s týmem umí sžít. Prací manažera je udělat vše potřebné pro to, aby novému pracovníkovi vytvořit správnou image tak, aby jej tým přijal. Jako první by měl příchod nového pracovníka řádně komunikovat a podpořit tím jeho kredit.

Související články

Ahoj týme představuji Vám Frantu. Je to naše nová posila týmu. Přijměte ho. Já mám další meeting tak musím utíkat.” Takto dost často začíná představení nového pracovníka při jeho nástupu do firmy a Vašeho týmu. Někdy jsou tato slova pronesena pouze jako mezi bod porady. Ve své podstatě manažer tímto způsobem zcela nechává na týmu, jak se k novému neznámému pracovníkovi postaví. 

Jak to může vidět tým 

Tým většinou o novém pracovníkovi nic neví. Pracovník zase nic neví o týmu. Pracovník má většinou informace pouze od manažera. Také víme, že nepříjemné události se ne moc často sdělují. Přeci nechceme nováčka odradit. 

Tým zase disponuje řadou představ a nepotvrzených fám o obsazení volné pozice. Pracovníka pozorně sleduje a někdy promítá do jeho postojů, vyjádření a chování, své představy, předsudky, případně zafungují efekty jako  je generalizace, škatulkování apod. Zcela lehce se může stát, že pracovník neznalý prostředí a zvyklostí, použije nevhodné vyjádření a tým se na něj dívá skrze prsty. “Jé jej to je zase teoretik nebo ten se vyjadřuje jako Karel, který by zcela neschopný apod.” Nováček se může představit, ale ne vždy může sdělit vše. Když by sdělil hodně svých úspěchů, může vyvolat dojem, že se vychloubá nebo může dostat nálepku “ohrožení”.

Dostat z hlavy špatný postoj je velmi náročné a u některých lidí téměř nemožné. Je vhodné tedy předejít samovolnému vytvoření zbytečných postojů. Naopak je potřeba jej podpořit a ukázat místa, kde je nový pracovník pro tým užitečný. 

Manažer má v rukou přijetí pracovníka týmem 

Posláním manažera je podpořit týmovou spolupráci a také využít silných stránek každého pracovníka týmu. Je tedy v jeho vlastním zájmu pomoci vytvořit, co nejlepší image nového pracovníka a předejít zbytečným obavám, předsudkům a dalším negativním jevům. Manažer by si při uvedení nového pracovníka měl připravit a komunikovat např: 

  • v čem je pracovník dobrý - jen 1-2 silné stránky a doložené důkazem
  • jak konkrétně jeho silné stránky pomohou týmu 
  • co od něj očekává tak, aby tým viděl, že i jemu bude měřeno stejným metrem 
  • něco, co tým potřebuje a nový pracovník umí nabídnout - kde bude hned užitečný

Úkolem manažera je pro představení vytvořit také vhodnou atmosféru, tak má zásadní vliv na konečný výsledek a první dojem. 

Například to může vypadat - “Jsem rád, že Vám mohu představit Frantu, který se již 5 let zabývá podpůrnými konstrukcemi. Stojí za návrhem zjednodušení, která přinesla 500.000 Kč úsporu pro zákazníka. Tady vidím, že může náš tým posílit. Podpůrné konstrukce byly pro nás doposud okrajovou záležitostí. Jako první úkol dostává připravit přehled prvků a jejich kombinace, které přináší snížení hmotnosti a materiálové úspory. Navíc pracoval na projektu využití agilních metod v týmové spolupráci. …

Způsob, jak představíte nového pracovníka, co konkrétně řeknete týmu, ovlivní jak ho tým přijme a jak rychle ho přijme. Nenechávejte vše jen samovolně na pracovníkovi a týmu. Jste šéf a je to Vaše práce. Podcenění představení, může také způsobit rozloučení se s pracovníkem ve zkušební době a nové náklady na hledání nového pracovníka. Další informace k nástupu pracovníka najdete na Nový člověk v týmu

Komunikace pro manažery - znalostní linie

Máte zájem se naučit správně komunikovat, zaujmout, nadchnout zaměstnance? Nastudujte si znalostní linii "Komunikace pro manažery". Jste-li odběratelem newsletteru Vlastní cesty, požádejte o slevu Jiřího Střelce. 

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: katerina kantorová

Využití Vašich článků na Univerzitě Pardubice vloženo: 10.7.2019

Dobrý den,
pracuji na tvorbě studijního materiálu pro studenty Ekonomické fakulty Univerzity Pardubice. Bude se týkat profesní komunikace. Ráda bych využila některé z Vašich článků. Například článek Jiřího Střelce "Za vším hledejme člověk"a by se mi hodil jako případová studie.
Mohu Vaše články s patřičným ocitováním použít v těchto studijních materiálech, které budou k dispozici pouze studentům fakulty v on-line verzi?

Přeji Vám pěkné a pohodové letní dny
Kateřina Kantorová
Odborný asistent UPCE/FES

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Největší neupřímnost je snažit se být přehnaně upřímný.“ více >>

Vojtěch Bednář Vojtěch Bednář

Chcete-li působit na ostatní autenticky, nepokoušejte se toho dosáhnout za každou cenu a už vůbec ne proti vašemu současnému stavu. Výsledek bude opačný, než zamýšlíte.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace