Výpis článků - Management | leadership

Management je schopnost řídit, vést skupiny pracovníků tak, aby společně dosahovali záměrů firmy, zájmové skupiny nebo jiných stanovených cílů. Management je náročný a komplexní proces systémového řízení firmy nebo organizace. Do managementu patří především tyto aktivity - tvorba strategie, plánování, organizování, nastavení systému a procesů, rozhodování, vedení lidí, kontrola, řízení zdrojů a následný rozvoj jak zaměstnanců, tak firmy jako celku. 

Úrovně a typy managementu 

Management je třeba nastavit podle velikosti, rozsahu, typu a zaměření firmy, ale také dle odpovědnosti, potřebných znalostí a dlouhodobosti plánování a rozhodování. Obecně platí, že čím větší firma, tím více úrovní. Také platí - čím více úrovní, tím větší ztráty zdrojů a zkreslování informací. Úrovně managementu mohou být: 

  • Vrcholové řízení - TOP management - manažeři na této úrovni mají hlavní poslání ve strategickém vedení  (strategickém řízení) firmy tzn. definují vize, strategie, mise, cíle. Určují tedy především směr firmy do budoucnosti. Díky tomu  často musí rozhodovat na základě nepřesných informací a odhadů chování trhu. 
  • Střední management - jedná se o manažery, kteří řídí větší organizační celek (např. výroba, logistika, kvalita, …). Z příkladů vidíte, že daná řízená oblast zasahuje větší část firmy, prostupuje jí.  Jejich horizont rozhodování je v řádu měsíců až 1-2 let. Někdy se tato úrověň nazývá taktické řízení. 
  • Základní management - někdy se také potkáte s pojmem management první linie. Je to proto, že jsou to vedoucí, kteří jsou nejblíže zaměstnancům. Řídí je napřímo. Typické pozice jsou například vedoucí, teamleader, mistr, vedoucí projektu apod. 

Řízení firemních zdrojů 

Management využívá a optimalizuje využití dostupných zdrojů. Mezi ně patří například: 

  • finanční zdroje
  • přírodní zdroje
  • energetické zdroje 
  • technologické zdroje
  • lidské zdroje HR
  • Informační zdroje 

Termín "management" může odkazovat také na lidi, kteří řídí nějakou organizaci, ať už na vrcholové řídící pracovníky, tak na každého pracovníka, který řídí sebemenší počet lidí. Jde o umění řídit a využívat poznatky dalších vědeckých disciplín.

KDO JE MANAŽER | MANAGER

Manažer je vedoucí pracovník, který k dosažení požadovaných výsledků využívá zaměstnanců, členů týmu. Jeho výkon je dán výkonem týmu a ne tím, že osobně vyřizuje dílčí úkoly za pracovníky. Manažer má organizovat práci týmu a vytvářet jim takové prostředí a podmínky, aby pracovníci na základě požadovaných znalostí a dovedností zvládli práci vykonat sami. 

Vyberte si článek

Zrušit

Management | leadership

Proč hodní majitelé pláčou

Proč hodní majitelé často pláčou

Je nepříjemné až obtížné někomu říci - takto je to špatně, na tom jsme se nedohodli, mělo to být jinak. Zvláště je to nepříjemné pro hodné, pokorné, pracovité…

Management | leadership

Nadšení a agilní přístup dokáží zavést nový produkt během 2 týdnů

Nadšení a schopnosti urychlují zavádění nových výrobků

Přinášíme Vám case study z firmy EDAG o tom, jak schopnosti a nadšení dokáží zkrátit měsíce navrhování a příprav nového výrobku až do fáze prvních vyrobených…

Management | leadership

Nejčastější chyby vedoucích projektů

7 velkých omylů vedoucích projektů

Projekty snad řídí každá firma. Ne každá dokáže projekty vést bez zbytečných konfliktů, přečerpávání zdrojů a nedodržení termínů. Ať jste nadřízení vedoucích…

Management | leadership

Jak ma jednotný styl - nebo chceme klony

Jednotný manažerský styl?

Management by měl vystupovat jednotně a měl by mít stejný manažerský styl. Je to vůbec možné a je to legitimní požadavek? Občas se takové požadavky objevují.…

Management | leadership

Jak řešit alibismus

Rozšířil se Vám alibismus? I ten se dá řešit.

Častým problémem firem je, že se zaměstnanci brání změnám. Jsou zvyklí na určitý způsob práce a neradi jej mění. Jednodušší možnost je najít  si &ldquo…

Management | leadership

jak nastavit plat spravedlivě

Jak nastavit férově plat

Vedoucí se často trápí tím, zda je plat dostatečně vysoký, zda mu odpovídá vykonaná práce. Jakou by měli mít pracovníci odměnu, aby nešli ke konkurenci.…

Management | leadership

Příprava na krizi

Příprava personální politiky na krizi

Žádné štěstí netrvá věčně a žádný úspěch není bez omezení. Pokud dnes zažíváte úspěch a štěstí, je nejlepší čas začít se připravovat na krizi a na problémy.…

Management | leadership

konflikt mezi týmy

Jak řešit konflikt mezi týmy

Snažíte se být úspěšní. Zajistit pracovníkům budoucnost a jistoty. Při tom Vás brzdí naprosto zbytečné dohady a konflikty mezi pracovníky z různých oddělení a…

Management | leadership

Chyby chválení a kárání

Kdy chválení a kárání nefunguje

Denním chlebem manažera je podávat konstruktivní zpětnou vazbu. Do ní především patří povzbuzovat, chválit, směrovat a kárat. V praxi bohužel manažeři…

Management | leadership

Dynamická simulace

Dynamická simulace - budoucnost manažerského rozhodování

Manažeři se chtějí rozhodovat správně a rychle. Při řízení chtějí dosahovat nejlepších výsledků a výkonu s minimálními náklady. Pro různá rozhodnutí v oblasti…

Management | leadership

Vedení postojů k úspěchu

Vedení postojů

Trend zavádění procesů s nástupem leadershipu ustupuje do pozadí. Procesy a efektivní systém jsou samozřejmostí. Systém se navíc stává nefunkční, když se…

Management | leadership

Triáda plánování  - strategie do praxe

Jak dosáhnout strategických cílů

Triáda plánování pomáhá manažerům a majitelům jednoduše a logicky dosahovat splnění svých cílů. Sjednotí klíčové aktivity a spojí pracovníky tak, že všichni…

Zobrazit další

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie