Vlk se nažral a koza zůstala celá a s kým jít krást koně….

datum publikace 05.11.2010

Vlk se nažral a koza zůstala celá a s kým jít krást koně….

Jsou to stará česká přísloví. První přeneseně pokazuje na snahu ošálit či klamat. „Uděláme, co musíme, ale v podstatě se nic nemění a jedeme dál“. To druhé úzce navazuje a nutí k zamyšlení, kdo tohoto klamavého mechanizmu využil, a jak je důvěryhodný. Kdo tedy je a může být náš partner, komu se dá věřit, s kým tak říkajíc, jít v životě „krást koně“.

Související články

*Pozn: tento článek navazuje na Potrestané pirátství a seznamuje čitatele o tom, jakou váhu má v praxi rozhodnutí soudu v ČR.*

Tentokrát se tradičně nejedná jen o „brněnský“ příběh, ale nepochybně i „pražský“ a dokonce i s mezinárodní účinností.
Na začátku je (s)prostá myšlenka. Využít nápadů, práce a myšlení jiných, s cílenou snahou se na úkor druhých osobně obohatit.
Je po „sametové revoluci“, legislativa umožňuje vznik občanských inciativ, o čemž jsme dříve jen snili. Zakládají se občanská zájmová sdružení a spolky. Tak vzniká například v Brně Technický dozorčí spolek, navazujicí na tradici evropských zkušebních spolků z minulého století. Obdobně například v Praze Česká svářečská společnost sdružující velikou rodinu svářečů, techniků i svářečských škol, která je následně i mezinárodně autorizována. Jedná se o občanská sdružení se stovkami členů, řádně platících členské příspěvky, kteří za svoje iniciativy dostávají jen minimální náhrady.

Legislativa o spolcích se postupně vyvíjí a doplňuje. Spolky a jejich části se mohou stát hospodářsky nezávislé a výdělečně činné. Brněnský Technický dozorčí spolek (TDS) zakládá sekci materiálů a svařování (SMS). V Praze se zakládá Česká svářečská společnost ANB, sdružení právnických osob, odlišující se od občanského sdružení příponou ANB. Ta posléze přebírá veškerou iniciativu, až dosáhne zániku původního občanské sdružení a na mezinárodní scéně jediné autorizace.
Svářeči jsou holt „šikulové“ Ti v Brně nezůstávají pozadu, jsou přece přátelé. Tak si v Brně jediný vlastník zakládá TDS Brno-SMS s.r.o a plných pět let trvá, než soud používání značky zakazuje a pod pohrůžkou exekuce je vlastník nucen se přejmenovat.
Nač bychom ale měli naše české mudrosloví o koze.

Firma se nyní jmenuje NESTYDO-pardon TESYDO s.r.o a zkratku dovysvětluje jako TEchnické SYstémy DOzoru. Dříve používanou zkratku TDS vysvětlovala jako TEchnické DOzorové SYstémy. Obě "dovysvětlení", jak je na první pohled zřejmé zcela nelogické a uměle vykonstruované. Pomiňme v této etapě, že byla v názvu opět použita v kombinace písmen TDS, což soud výslovně zakázal.

No a to je celé. Poukažme ještě na „díry v legislativě“. Občanská sdružení jsou podle zákona pouze registrována na Ministerstvu vnitra. Sdružení právnických osob na Krajských úřadech. Tyto rejstříky nenavazují na soudní registr názvů firem a toho je zapotřebí využít.
Klíč je následující. Začít jako občanské sdružení, vytvořit si pod téměř shodným názvem svoji vlastní firmu, monopolizovat se na trhu a pokusit se občanské sdružení zlikvidovat. Teď už ale stačí jen se zamyslet „s kým jít krást koně“.

Jiří Noss

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Posláním poradce je najít vhodné cesty řešení problémů jeho klientů a vytvářet systémy, které jsou pro lidi. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je-li Vašim zájmem, aby člověk, pracovník, manažer byl sám schopen se rozvíjet, není vhodné mu "radit", ale ukázat možné cesty. Člověk si pak sám zvolí cestu, která je blízká jeho srdci. Cestu, která je blízká jeho schopnostem a má chuť se po ní vydat. Na poradci Vlastní cesty je hledat a ukazovat takové cesty, které lidem pomohou vyřešit jejich problémy. 
Cesty vždy vyžadují nějaký systém. Ať už je to systém pro osobní užití (v soukromém životě, rodině) nebo ve firmě. Všechny tyto systémy by měly být jednoduché, použitelné, .. no prostě pro lidi.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace