Mediace s mediátorem nebo s právníkem

datum publikace 27.11.2011

Mediace používá jiné principy než praxe právníka

U nás by ještě devět z deseti dotázaných při otázce na význam slova „mediace“ zakroutilo zamítavě hlavou. V zahraničí už je ale mediace pod běžně známým pojmem ADR (Alternative Dispute Resolution) uznávána jako důležitá metoda alternativního řešení konfliktů.

Související články

Její přednosti vyniknou především v řešení nejrůznějších občansko/právních sporů. Důkazem o významu mediace jsou ale např. i úspěšně vyřešené konflikty v nejvyšších patrech světa byznysu a finančnictví. Mediace je proto dnes už součástí právního systému v řadě vyspělých západoevropských zemí. V USA se dokonce mediace využívá ve dvou třetinách pracovních, obchodních a rodinných sporů. A co je nejpodstatnější - přibližně stejný poměr sporů končí uzavřením výsledné dohody. Mediační činnost se v zahraničí začala prosazovat ve větším měřítku v poslední třetině minulého století. Dnes už se stala běžným nástrojem v řešení nejširší škály konfliktů.

Pokud přece jen s obsahem pojmu mediace tápete a domníváte se, že to bude jakýsi klon k duchovní meditaci, pak několik slov na vysvětlenou. Mediace se neliší od meditace jen ztrátou jednoho písmenka, ale nepohybuje se tolik v duchovní, jako mnohem více ve faktické sféře. Je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany – mediátora. Je vyškolen v oblasti efektivního vyjednávání, řídí proces mediace. Musí být zcela neutrální. Není obhájcem ani poradcem stran, zásadně nerozhoduje o jejich vině či nevině. Jeho role spočívá v profesionálním vedení mediačního procesu a podpoře účastníků, aby překonali sporné otázky a dokázali nalézt oboustranně přijatelné řešení.

V právním řádu ČR je sice zakotven institut probační a mediační služby, ta ovšem dosud zprostředkovává jen řešení v oblasti trestního práva. Organizuje především výkon alternativních trestů, je součástí systému trestní justice.

V Parlamentu ČR čeká nyní na projednání pod č. 426 vládní návrh Zákona o mediaci. Po strastiplné mnohaleté cestě prošel dlouhým mezirezortním řízení a popohnán požadavkem EU se blíží do parlamentního finále. Ovšem ne v podobě mnohokrát projednané řadou odborníků; u předkladatele, ministerstva spravedlnosti, doznal už za cílovou páskou řádného připomínkového řízení zdánlivě mírné korekce v několika bodech. Ovšem pár úprav představuje změnu zásadní! Dodatečně vloženými dodatky totiž navrhuje kodifikovat výsady pro jednu zájmovou skupinu: pro členy České advokátní komory (ČAK).

Mediátor nebo právník

Dodatečně vložených několik vět ČAK zcela ruší rovný přístup odborníků k mediaci bez ohledu na původní profesi. Činí zcela nesmyslně z určitého typu mediace doménu jediné profese - advokátů. Mediace ovšem vyžaduje řádně odborně vyškolené mediátory, nikoliv příslušnost k jedné profesní skupině. Mediátor pracuje totiž se zcela jinými principy a přístupy k lidem prožívajícím konflikt, než právník. Bez nadsázky lze říci, že metoda mediačního jednání je přímo v protikladu s logikou činnosti advokáta, který na prvním místě hájí zájem svého jednoho klienta. Mediátor má vždy zcela rovnocenné klienty dva, přesněji řečeno sporné strany, jejichž trauma v konfliktu ošetřuje, pomáhá vyřešit.

Vsunutím pár vět do návrhu zákona tak došlo k jeho zásadnímu posunu: proti hájení zájmu celospolečenského dává zcela bez obalu přednost zájmu (že by ekonomickému?) jedné profesní skupiny. Pokud poslanci zákon přijmou v podobě „vylepšené“ lidmi kolem ministra Pospíšila (zlé jazyky tvrdí, že mnozí z nich mají k advokacii hodně blízko), pak jen dokáží to, co činí většinu populace této země apatickou k politice… fakt, že hodnota pojmu celospolečenský zájem klesá v rukou politiků úměrně s růstem jejich zájmů individuálních.

Miroslav Hájek

Diskuze k článku

od: jiří noss

Mediace vloženo: 29.11.2011

Viděl sem to na vlastní oči a slyšel na vlastní uši v roce 1992 v Americe. Jak předpis, tak vlastní práci mediátora, nikoliv advokáta !!!. Jednalo se o uzavírání smluv mezi zaměstananci a zaměstnavateli v papírenském průmyslu. Tady naprosto nejde o odbornost právníka!!! Ale jak je u nás dobrým zvykem (lékárničky, přezkušování při mztrátě bodů a.t.d.), jenom partikulární zájmy a osobní prospěch. Kdybych hledal, tak bych ten Act něklde našel, ale proč, to je zbytečný! Bohužel. Na to padl komunismus, naprostá beznaděj a ztráta iniciativy. Už je to tady! Naše vlastní cesta, ale ne ta Jirkova!
JN

reagovat

od: Eva Vaňková

mediace vloženo: 28.11.2011

jsem advokát vyškolený v mediačních technikách a prosazuji v České republice všechny formy ADR, zejména pak collaborative law/collaborative practice. Velice mě mrzí útočný tón vycházející z nepochopení smyslu a účelu navržených úprav. Jako advokát nemám nejmenší problém s tím, aby tím, kdo bude přezkušovat mé znalosti byla advokátní komora jako profesní sdružení s přísnou kárnou odpovědností pro své členy, neboť nejsem přesvědčena o tom, že pracovník ministerstva by měl pro zkoušky v mediaci lepší kvalifikaci. Mezi námi advokáty je mnoho kologů, kteří dlouhá léta řeší spory smírnou cestou a mají bohatou praxi v uplatňování metod ADR při své práci. Nevidím důvod, proč by tito kolegové s mnohaletými zkušenostmi měli být horšími mediátory než jiní s jinou profesní minulostí. Co se týče ustanovení mediátora s právnickým vzděláním soudem, to nastupuje až v okamžiku, kdy se smluvní strany na osobně mediátora sami nedohodnou, navíc se toto ustanovení nevztahuje na rodinné mediace... mylně je vykládáno, že se tato ustanovení vztahuje pouze na advokáty a zbytečně je vyvolávána nevraživost mezi příslušníky nově vznikající profese, která by měla být vzorem pro prevenci konflitků nikoli pro jejich vyvolávání... :-)

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Náš názor a naše činy utváří náš charakter na cestě životem.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Platí to i v opačném směru. Vždy stojí za to se zamyslet a uvědomit si, co naše myšlenky a činy způsobí.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace