Mediace s mediátorem nebo s právníkem

datum publikace 27.11.2011

Mediace používá jiné principy než praxe právníka

U nás by ještě devět z deseti dotázaných při otázce na význam slova „mediace“ zakroutilo zamítavě hlavou. V zahraničí už je ale mediace pod běžně známým pojmem ADR (Alternative Dispute Resolution) uznávána jako důležitá metoda alternativního řešení konfliktů.

Související články

Její přednosti vyniknou především v řešení nejrůznějších občansko/právních sporů. Důkazem o významu mediace jsou ale např. i úspěšně vyřešené konflikty v nejvyšších patrech světa byznysu a finančnictví. Mediace je proto dnes už součástí právního systému v řadě vyspělých západoevropských zemí. V USA se dokonce mediace využívá ve dvou třetinách pracovních, obchodních a rodinných sporů. A co je nejpodstatnější - přibližně stejný poměr sporů končí uzavřením výsledné dohody. Mediační činnost se v zahraničí začala prosazovat ve větším měřítku v poslední třetině minulého století. Dnes už se stala běžným nástrojem v řešení nejširší škály konfliktů.

Pokud přece jen s obsahem pojmu mediace tápete a domníváte se, že to bude jakýsi klon k duchovní meditaci, pak několik slov na vysvětlenou. Mediace se neliší od meditace jen ztrátou jednoho písmenka, ale nepohybuje se tolik v duchovní, jako mnohem více ve faktické sféře. Je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany – mediátora. Je vyškolen v oblasti efektivního vyjednávání, řídí proces mediace. Musí být zcela neutrální. Není obhájcem ani poradcem stran, zásadně nerozhoduje o jejich vině či nevině. Jeho role spočívá v profesionálním vedení mediačního procesu a podpoře účastníků, aby překonali sporné otázky a dokázali nalézt oboustranně přijatelné řešení.

V právním řádu ČR je sice zakotven institut probační a mediační služby, ta ovšem dosud zprostředkovává jen řešení v oblasti trestního práva. Organizuje především výkon alternativních trestů, je součástí systému trestní justice.

V Parlamentu ČR čeká nyní na projednání pod č. 426 vládní návrh Zákona o mediaci. Po strastiplné mnohaleté cestě prošel dlouhým mezirezortním řízení a popohnán požadavkem EU se blíží do parlamentního finále. Ovšem ne v podobě mnohokrát projednané řadou odborníků; u předkladatele, ministerstva spravedlnosti, doznal už za cílovou páskou řádného připomínkového řízení zdánlivě mírné korekce v několika bodech. Ovšem pár úprav představuje změnu zásadní! Dodatečně vloženými dodatky totiž navrhuje kodifikovat výsady pro jednu zájmovou skupinu: pro členy České advokátní komory (ČAK).

Mediátor nebo právník

Dodatečně vložených několik vět ČAK zcela ruší rovný přístup odborníků k mediaci bez ohledu na původní profesi. Činí zcela nesmyslně z určitého typu mediace doménu jediné profese - advokátů. Mediace ovšem vyžaduje řádně odborně vyškolené mediátory, nikoliv příslušnost k jedné profesní skupině. Mediátor pracuje totiž se zcela jinými principy a přístupy k lidem prožívajícím konflikt, než právník. Bez nadsázky lze říci, že metoda mediačního jednání je přímo v protikladu s logikou činnosti advokáta, který na prvním místě hájí zájem svého jednoho klienta. Mediátor má vždy zcela rovnocenné klienty dva, přesněji řečeno sporné strany, jejichž trauma v konfliktu ošetřuje, pomáhá vyřešit.

Vsunutím pár vět do návrhu zákona tak došlo k jeho zásadnímu posunu: proti hájení zájmu celospolečenského dává zcela bez obalu přednost zájmu (že by ekonomickému?) jedné profesní skupiny. Pokud poslanci zákon přijmou v podobě „vylepšené“ lidmi kolem ministra Pospíšila (zlé jazyky tvrdí, že mnozí z nich mají k advokacii hodně blízko), pak jen dokáží to, co činí většinu populace této země apatickou k politice… fakt, že hodnota pojmu celospolečenský zájem klesá v rukou politiků úměrně s růstem jejich zájmů individuálních.

Miroslav Hájek

Diskuze k článku

od: jiří noss

Mediace vloženo: 29.11.2011

Viděl sem to na vlastní oči a slyšel na vlastní uši v roce 1992 v Americe. Jak předpis, tak vlastní práci mediátora, nikoliv advokáta !!!. Jednalo se o uzavírání smluv mezi zaměstananci a zaměstnavateli v papírenském průmyslu. Tady naprosto nejde o odbornost právníka!!! Ale jak je u nás dobrým zvykem (lékárničky, přezkušování při mztrátě bodů a.t.d.), jenom partikulární zájmy a osobní prospěch. Kdybych hledal, tak bych ten Act něklde našel, ale proč, to je zbytečný! Bohužel. Na to padl komunismus, naprostá beznaděj a ztráta iniciativy. Už je to tady! Naše vlastní cesta, ale ne ta Jirkova!
JN

reagovat

od: Eva Vaňková

mediace vloženo: 28.11.2011

jsem advokát vyškolený v mediačních technikách a prosazuji v České republice všechny formy ADR, zejména pak collaborative law/collaborative practice. Velice mě mrzí útočný tón vycházející z nepochopení smyslu a účelu navržených úprav. Jako advokát nemám nejmenší problém s tím, aby tím, kdo bude přezkušovat mé znalosti byla advokátní komora jako profesní sdružení s přísnou kárnou odpovědností pro své členy, neboť nejsem přesvědčena o tom, že pracovník ministerstva by měl pro zkoušky v mediaci lepší kvalifikaci. Mezi námi advokáty je mnoho kologů, kteří dlouhá léta řeší spory smírnou cestou a mají bohatou praxi v uplatňování metod ADR při své práci. Nevidím důvod, proč by tito kolegové s mnohaletými zkušenostmi měli být horšími mediátory než jiní s jinou profesní minulostí. Co se týče ustanovení mediátora s právnickým vzděláním soudem, to nastupuje až v okamžiku, kdy se smluvní strany na osobně mediátora sami nedohodnou, navíc se toto ustanovení nevztahuje na rodinné mediace... mylně je vykládáno, že se tato ustanovení vztahuje pouze na advokáty a zbytečně je vyvolávána nevraživost mezi příslušníky nově vznikající profese, která by měla být vzorem pro prevenci konflitků nikoli pro jejich vyvolávání... :-)

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Subjektivita je jedním z největších zabijáků úspěšných kampaní.“ více >>

Radka Hošková Radka Hošková

Pokud marketingový pracovník přemýšlí, co by se líbilo jemu, jak by reagoval na dané sdělení on, posílá svoji kampaň do záhuby. Cílová skupina, ke které marketér hovoří, je většinou naprosto jiná, než je on sám.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace