Ofsetový tisk je založen na postupném nanášení tekutých barev. Je velmi výhodný pro tisk velkého počtu tiskovin a to ve vysoké kvalitě.

Ofsetová technologie, která je známa v nezměněné podobě více než sto let, je založena na principu postupného nanášení tekutých barev. Barevný obraz se rozdělí na dvě a více tzv. desek, z nichž každá má za úkol přenést na papír jednu barevnou součást obrazu. Nejčastěji jsou tyto desky čtyři a zastupují nejrozšířenější škálu barev CMYK: C – Cyan (azurová), M – Magenta (purpurová), Y – Yellow (žlutá), K – Black (černá). Výsledkem tohoto postupného nanášení je soutisk, který dá požadovaný výsledek.

Ofsetový tisk používá tiskové desky, jejich výroba není zcela levná a jsou použitelné jen pro jeden dokument, který chcete tisknout. Ofsetové tiskové desky není možné po použití recyklovat. Jejich cenu je třeba započítat do cenové kalkulace. Do ceny se také výrazně promítá příprava ofsetového stroje k tisku. Je to velmi náročná záležitost. Samotný tisk je již potom velmi levný. Z tohoto důvodu se každý ofsetový tiskař snaží tisknout větší série. Při stejné předtiskové přípravě letáčku vyjde celková cena za tisk 500 kusů přibližně na 2 300 Kč (jeden kus za 4,60 Kč). Při tisku 5 000 letáčků cena prudce klesne na 0,68 Kč za kus, celková cena zakázky se přitom zvedne na 3 400 Kč.

Kvalita tisku

Nejlepší tisková kvalita, která se dá pořídit, je ovšem velmi citlivá na kvalitu vstupních dat. Ofsetová technologie tiskne kromě soutiskových barev i tzv. barvy přímé, to jsou ty, které nejdou získat kombinací CMYK barev. Jsou to zlatá, stříbrná (obecně metalické barvy), většina Panthone barev, refl exní (svítivé) barvy.

Výběr materiálů vhodných pro tisk

Ofsetový tisk umožňuje největší výběr různých materiálů od nízkých gramáží (50g/m2) až po velmi vysoké (500g/m2). Ofsetovou technologií se dá potisknout nejširší škála papírů. Jediným omezením bývá cenové hledisko a schopnost dodavatelů vybraný materiál zajistit. Zafixování barvy probíhá zaschnutím příslušné barvy na materiálu.

Formát tištěných materiálů

Největší tiskové stroje (mimo rotační stroje) jsou schopny potisknout formát B0, což je arch papíru o rozměrech 1000×1414 mm. Nejčastěji se však používají stroje o tiskovém formátu B1 - 707×1000 mm a B2 - 500×707 mm. Naprostá většina materiálů je následně po vytisknutí rozřezána na požadovaný výsledný formát – například A4, A5, B5 a podobně.

Pozitava ofsetového tisku:

  • tisk od 400 kusů
  • rentabilní tisk pro velké série plakátů, letáků ….
  • Vysoká kvalita tisku a široká škála potisknutelných materiálů
  • a další.

Negativa ofsetového tisku:

  • Vysoké nároky na tisková data
  • Časová náročnost předtiskové přípravy a samotné výroby
  • Nemožnost tisku variabilních dat
  • Není možné tisknout malé série
  • a další.

Kvalitní tisk zajišťuje Benefit Print.