Pět tipů pro lepší delegování

datum publikace 18.07.2015

Pět tipů pro správné delegování

Delegování úkolů je nevděčné téma – všichni o tom hovoří, přitom mnoho manažerů se toho bojí. A ve skutečnosti delegovat nechce.  Co můžeme udělat pro to, abychom delegovali lépe?  Poradíme. 

Související články

Delegovat je těžké, ale proto, aby firma fungovala, je to nezbytné. Delegovat správně je věda, a je to také trochu umění. Jsou manažeři, kteří se již zřejmě rodí s citem pro delegování a prakticky nemohou šlápnout vedle. A jsou takoví (většina), kteří se to musí naučit.

Učit se ale dávat zodpovědnost a důvěru lidem je těžké. Existuje mnoho příruček a zaručených návodů. Dobře se čtou, ale když se je snažíte uvést do praxe, často zjistíte, že ta praxe je jiná, než jak se v nich popisuje. Proto bychom vám dnes rádi nabídli ne ucelený návod – další jeden, který by nefungoval stejně, jako nefungují ty ostatní. Místo toho se vám pokusíme nabídnout pět jednoduchých tipů, které vám pomohou delegovat lépe. Pokud budete chtít.

1. Delegování není úkolování a nepleťte je dohromady

Pokud svěříte podřízenému úkol, který spadá do jeho běžné pracovní kompetence, nic jste nedelegovali. Pokud mu svěříte úkol, který není zcela běžný ale s tím, že přesně stanovíte, jak se má splnit, dáte k dispozici přesné postupy a nástroje a budete tvrdě vymáhat a kontrolovat jeho splnění, i pak pouze úkolujete.

Delegování znamená, že na podřízeného přenášíte část vlastních pravomocí a žádáte jej o to, aby udělal něco, co byste mohli udělat vy sami. Obě tyto činnosti vypadají podobně, ale není dobře si je plést dohromady. A také by se pokud možno měly provádět zásadně odděleně od sebe. Tj. pokud chcete, aby podřízený vykonal úkol, úkolujte jej. Pokud chcete, aby se zlepšil, zdokonalil a profesně rozvíjel, delegujte.

2. Dva důvody k delegování

Existují v zásadě dva důvody, proč delegujeme. Prvním z nich je, že chceme, aby podřízený, kterému delegujeme problém, ulehčil naši vlastní práci. V takovém případě musíme být přesvědčeni o tom, že úkol zvládne.

Druhým důvodem je, že jej chceme podpořit, aby jej zvládnul v budoucnu – delegujeme z pedagogických důvodů. Nemá smysl „hodit“ na někoho vlastní práci s tím, že od ní chceme mít pokoj a současně mu to pomůže, protože v prvním i ve druhém případě zůstáváme za výsledek sami zodpovědní, a zejména ve druhém musíme podřízeného podporovat. Než něco delegujete, ujasněte si, který důvod u vás převládá, a chovejte se podle toho.

3. Kontrola a autonomie

Mnoho manažerů dělá největší chybu s delegováním právě zde. Deleguje problém, ale pak neustále soustavně kontroluje jeho plnění; svému podřízenému „stojí za zády“. To je naprosto špatně. Podřízený potřebuje dostatečnou míru autonomie na to, aby mohl problém řešit sám. Současně však, zvláště tehdy, když delegujeme proto, aby se rozvíjel, při plnění selže. Je nezbytné, aby měl na koho se obrátit. Zjednodušeně řečeno, nikdo nechce, aby při práci na delegovaném úkolu byl pod neustálou kontrolou, nikdo nepotřebuje, abyste mu stáli za zády. Současně je nezbytné, aby se měl na koho obrátit a také aby bylo jasné, že vy víte, co se děje. Najít kompromis mezi oběma těmito póly není snadné, ale pro efektivní delegování je to nezbytnost.

4. Spoluzodpovědnost

Zatímco za svěřený úkol zodpovídá ten, komu byl svěřen, za delegovaný problém zodpovídá právě tak osoba, které jste jej delegovali, tak i vy samotní. Utíkat od této zodpovědnosti znamená zbavovat se části vlastní autority. Nepřipusťte to. Podobně jako za úspěchy hokejového mužstva mohou hráči, zatímco za neúspěchy trenér, úspěšné vyřešení delegovaného problému by vám, mělo přinést hlavně osobní zadostiučinění, zatímco neúspěch na vás nechává šrám. Přijměte to, nesnažte se s tím bojovat. Bude se vám delegovat lépe.

5. Aktivita

Poslední a nejdůležitější tip: buďte aktivní. Pouze aktivita přináší úspěch, pouze aktivita dává firmě život, pouze aktivita dává lidem energii. Lidé, kteří by mohli delegovat svou práci, ale raději zastávají zásadu žáby na prameni, jsou možná skvělí a výkonní, ale z hlediska rozvoje jsou spíše brzdou. Buďte aktivní. Vyplatí se to!

Přejeme vám hodně úspěchů.

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

od: Ján Puškár

Důvody k delegování vloženo: 29.10.2018

K bodu 2: Popsal jste dva hlavní důvody delegování. Zapomněl jste na ten ještě hlavnější, a je to potíž řady vedoucích pracovníků. Že úkol delegujeme, protože dotyčný má pro jeho splnění lepší předpoklady, než šéf!

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace