Poradenská psychologie - pomáhá lepší orientaci v složitějším životě, vychází z lepšího poznání sebe sama, usiluje o optimalizování rozvoje lidské osobnosti