Příběh o auditování – fiasko u auditu

datum publikace 11.09.2010

Fiasko u auditu

Kvalitní audit není jen o znalosti odstavců normy, ale hlavně o komunikaci, spolupráci a přidané hodnotě pro firmu. Příběh o fiasku je parodii na situace u auditu, které možná zažijete a možná také ne.

Související články

Zahájení auditu

Nadšený se Zneužívačem si na audit přivedli Pasažéra. V úvodu je přivítal Dekorativní majitel a představil svého zástupce Laciného manažera a Nestíhače. Všichni měli zájem vše, hned a bez problémů „vyřešit“ a ukončit bez neshod. Přeci pracujeme nejlépe, jak můžeme. Po dekorativním úvodu zůstali auditoři sami s Laciným manažerem. V prvních 5-ti otázkách se nic nedověděli, jen organizační schéma a zástupce Laciného manažera. Naštěstí jeden z nich byl Zkušený a auditoři získali první odpovědi.

Průběh auditu

Zneužívač položil přímou otázku na chybu znalou z procesu, ve kterém pracuje jeho kamarád. Všichni bohužel ví, že spolu chodí každý den na oběd. Pardón, kamarádka. V touze získat „finding“, otázku lehce zkomplikoval. Nadšenýse hned jal vysvětlit, o co jde. Po 10 minutovém monologu Zkušený nabídl přestávku na kávu. Laciný manažer brunátněl a jal se sdělit, kdo že to vlastně audituje a že vítr fouká od ženského plémě. Zkušený manažer jej včas zarazil a upozornil, že auditoři nejsou manažery a mají skutečný záměr něco zlepšit. Vždyť to z Nadšeného přímo srší.

První vlna opadla a Laciný manažer si přizval svého podřízeného, aby podal poslední fakta o problému, na který upozornil Zneužívačem. Ano, problém nebyl vyřešen, přestože se za posledního půl roku k němu sešel nominovaný tým. Pravda, vyřešen nebyl.

Tu do místnosti vlítl Nestíhač a zeptal se, zda po něm auditoři něco chtějí. Než Nadšený stačil něco sdělit, Pasažér zavrtěl hlavou a Nestíhač byl pryč.

Pasažér koukal, žádal čísla dokumentů a jejich písemné schválení. To Zkušeného dráždilo. Kvalita přeci není jen o tom, zda někde visí podpis, který se dá vždy doplnit. Tak se Pasažér zeptal, kde on vidí hlavní kvalitu auditovaného procesu.Pasažér odpověděl, že v přesnosti a hlavně v řádné dokumentaci. Zkušený pochopil, že diskuse by se stala výkladem o byrokracii a rychle ji ukončil. Sám navrhl přejít k bodu hodnocení výkonu procesu. Všichni souhlasili, protože se již dost zdrželi. V předložených výsledcích Nadšený zjistil klesající trendy. Zkušený je potvrdil, neví však zatím, co přesně je způsobuje.Nadšený navrhl analýzu, se kterou souhlasili a dali ji jako příležitost ke zlepšení. Den se chýlil ke konci a auditní tým si šel připravit předběžnou zprávu. Nadšený navrhoval jeden závěr za druhým. Zneužívač jej přerušoval, že měl pravdu, že zametají problémy pod koberec. Pasažér doplňoval čísla dokumentů, kde byly formální chyby.

Závěrečné jednání

Na závěr Nadšený vehementně prezentoval důkazy, které sepsal Zneužívač.Dekorativní majitel vše bagatelizoval a sdělil, že v práci auditorů nevidí přidanou hodnotu. Ať se tedy auditoři nad svou prací zamyslí. K jeho závěrům se přidal i Laciný manažer a poukázal, že zjištěné nedostatky jsou staré a již na nich jeho lidé pracují. Také nevidí jako férové, aby auditoři přenášeli staré nedostatky z provozu do auditní zprávy. Sami přeci nejlépe vědí, jak se s problémy poprat a dělají to. Naštěstí Zkušený se vnutil na závěrečný mítink a dodal: „Auditoři se snažili a také objevili i další nové nedostatky, které stojí za zmínku a prozkoumání, zda zde firmě neutíkají peníze. Klesající trend se skutečně začíná objevovat ve výsledcích.“ Navrhl, aby auditní tým tyto nedostatky dodatečně prozkoumal a poslal managementu ke zvážení. Všichni tento návrh přivítali. Jen Pasažér při loučení pronesl poznámku, že se to vše dále natahuje.

PS: dokážete popsat charakteristiku auditorů a auditovaných?

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství (poradce), Management, leadership , Komunikace (Public Relations),…

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management, leadership

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (Public Relations), Marketing, Média

Monika Kolková

Monika Kolková

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Psychologie/Terapie

Ivona Machová

Ivona Machová

Poradenství (poradce), Vlastní cesta - osobní rozvoj, Psychologie/Terapie,…

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , Informační…

Michaela Opletalová

Michaela Opletalová

Poradenství (poradce), Management, leadership , Informační technologie, Kvalita…

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství (poradce), Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , BOZP…

Martina Václavíková

Martina Václavíková

Management, leadership , Poradenství (poradce), Marketing, Lidské zdroje

Poradci

Myšlenky poradce

„Fungující partnerství potřebuje svobodu.“ více >>

Ivona Machová

Svobodu většinou nedokáže dát ten, kdo nevydrží sám se sebou. Nedá prostor nejen sám sobě, ale i partnerovi. Vzájmená úcta a respekt je nahrazována touhou vlastnit toho druhého. To však již partnerství není. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace