Změny vyžadují psychologii

datum publikace 11.03.2018

Podniková psychologie

Dnes není problém nastavit procesy, použít technologii. Problém je, jak udělat všechny změny s lidmi. Nejlépe tak, aby je lidé sami nacházeli a rozvíjeli. Udržitelné a výkonné procesy si žádají kvalitní práci od lidí a vytvoření podněcujícího pracoviště. Tímto se zabývá podniková psychologie. 

Související články

Optimalizace procesů, zavádění systémů nebo jiné změny, jsou vždy náročné směrem k práci s lidmi. Při nevhodném zavádění se můžeme setkat s odporem , stresem, přetížením pracovníků a také fluktuací. Všechny tyto aspekty mají dopad na náklady a výkonnost firmy.

Firmy, které zavádí nový systém nebo optimalizují procesy to jistě znají. Odpor pracovníků ke změnám, nízká aktivizace pracovníků, konflikty v rámci názorů, nutnost provádění kontrol a auditů po změně nebo dokonce i strach z nových technologií a informačních systémů. V poslední době se také setkávám s problémem nedostatku pracovníků, časté nemocnosti nebo vysoké fluktuace, kdy jednou z příčin kromě platu, je lepší sociální zázemí konkurence. 

Často slýchám od manažerů a vedoucích pracovníků jak náročná a vyčerpávající je práce s lidmi a zejména v období zavádění změn. Ale na druhou stranu, také od pracovníků u nichž se změny provádí se dozvím o strachu ze zvýšení práce a vyčerpání, obav o nedostatečné zvládnutí nových technologií, konfliktů na pracovišti či dokonce o pocitu ponížení při normování nebo zavádění metody 5S

Od 5S k podnikové psychologii

Právě  metoda 5S mě přivedla k potřebě aplikovat podnikovou psychologii do firem a měnit tak přístupy a metody v lean managementu. První setkání proběhlo před několika lety v společnosti, jejíž zadání znělo jasně: „Zavést metodu 5S.“ Prvním krokem, pro správné zavedení metody 5S je audit firmy. Z auditu vyplynuly následující skutečnosti:

  • Hala byla bez oken, pracoviště pouze uměle osvětleny. Dopad byl nepozornost pracovníků, zhoršená orientace v čase (ráno-odpoledne-noc), narušení biorytmu, zvýšení chybovosti a úrazovosti
  • Hala měla umělou ventilaci, která způsobovala opět sníženou pozornost, nesoustředění a dokonce i pocity úzkosti. 
  • Pracovníci měli monotónní práci, která způsobovala menší pozornost a psychické vyčerpání
  • 12 hodinové směny, které zvyšují únavu a narušují biorytmus, pracovníci nemají znalosti o vhodném stravování a režimu dne při těchto směnách
  • Silné pachy z  výroby měly vliv na soustředění a bolesti hlavy
  • Ergonomické zajištění pracovišť nebylo dostatečné – nutnost se více ohýbat, nevhodné polohy těla, stížnosti na bolesti zad a končetin, dopad na výkon a produktivitu

„Metoda 5S s analýzou psychosociálních rizik a využitím psychologických metod, vedla ke snížení nákladů firmy a dosáhla efektivní udržitelnosti bez častých auditů.“


Následující data nás vedla k zamyšlení:

  • Zavedení klasické metody 5S neodstraní veškeré potíže
  • Pracoviště způsobuje zhoršení kognitivních schopností a zvyšuje pravděpodobnost výskytu negativního dopadu na psychiku jedince a zhoršuje fyzické zdraví pracovníků
  • Vysoké náklady na fluktuaci, nemocnost a úrazovost

 

Jak tuto situaci tedy řešit? Díky psychosociálnímu přístupu a znalosti psychologie práce byla zvolena nová inovativní metoda p5S, tedy aplikace metody 5S s analýzou psychosociální rizik a metod psychologie práce pro podporující prostředí.

„Ve výše zmíněné firmě se změnilo zejména pracovní klima, snížila se fluktuace, nemocnost a pracovní úrazy o 42%. V rámci těchto úspor byla návratnost nákladů (včetně vybudování oken) 1,5 roku.“

Lidé se mají cítit dobře…

Dle výsledků ESENER 2 až 62% doby nemocnosti je způsobeno stresem, nevhodným řízením psychosociálních rizik. Porozumění procesům je základní předpoklad pro možnost vytvářet bezpečné psychosociální prostředí. A naopak porozumění psychosociálním rizikům může vést k pochopení, jak optimalizovat správně procesy.

„Výrobní organizace se z malého počtu pracovníků během pár let velmi rozrostla. Firma se potýkala nedostatkem kapacity výroby, vysokými náklady a fluktuaci pracovníků. V první řadě zvažovala kanban, aniž by znala své vlastní procesy. Až pomocí procesního a psychosociálního auditu vyšlo najevo, že hlavní problémy byli na prvním pracovišti, kde byli pracovníci přetěžováni, demotivováni a i když věděli, o problémech obávali se je sdělit vedení. Výsledkem naší práce bylo zvýšení kvality o 38%, na základě zlepšení pracoviště v kombinaci s lean managementem, koučinkem a úpravou pracovní doby.“

Nový přístup k řízení změn….

 V tomto článku jsme se pouze lehce dotkli tématu podniková psychologie v organizaci. Díky schopnosti propojovat vlastní znalosti a zkušenosti z průmyslového inženýrství a psychologie, lze zvýšit přínos v efektivitě a udržitelnosti procesů a systémů.


„Podniková psychologie integruje poznatky vědy o vztahu a vlivu člověka a pracovního prostředí. Cílem podnikové psychologie je dosažení efektivního a udržitelného výkonu pro jednotlivce i organizace.“


 

Monika Kolková

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Jde-li o nás samotné a jde nám o všechno, umíme zabrat a změnit se.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Mnohokrát uslyšíte, že lidé se nemění. Oni se mění a my sami jsme se změnili. Když jsme chtěli první počítač, šli jsme na brigádu. Když nám šlo o dívku snů, byli jsme ochotni se naučit básničku nebo ji dokonce napsat. Když jsme rodiči, chceme a umíme chránit vlastní děti. Jejich úsměv za to stojí. Je velmi málo lidí, kteří nemají o nic zájem a nechtějí se změnit. Často jen nevíme, jak se dostat se zaběhaného stereotypu.

Manažeři občas neví, jak změnu vyvolat případně se obávají toho, že změnu neumí udělat příjemnou cestou. Nepříjemné situace se jim řešit nechtějí.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace