Prorogace ve prospěch českých soudů, arbitráž/rozhodčí řízení, uznání a výkon cizích rozhodnutí v Evropské unii a ve světě