Rychlé změny profesionálně – REAL MANAGEMENT

datum publikace 09.07.2016

Real manager pro dočasné vedení firmy

Základem managementu jsou zkušenosti a znalosti, které firma potřebuje pro efektivní změny a rozvoj firmy. Najít vhodného managera je velmi drahé a možná ho nepotřebujete napořád. Co takhle mít managera jen na omezenou dobu (3-6 měsíců), který má za sebou síť specializovaných poradců.

Související články

Není hodina, kdy majitel firmy nepřemýšlí nad dalším evolučním krokem své firmy. Hledá změny, které firmu povedou k lepším výsledkům a jsou skutečně potřebné. Praxe je taková, že počítá jen dobré výsledky nebo ztráty. Jenže, hlavní úskalí je v tom, jak změny provést ve stávajícím prostředí firmy. . Dnes to není jen o procesech, financích, projektech a podobně.

Je to o celé řadě vzájemně propojených znalostí a zkušeností. Potřebujete profesionální znalosti z oblasti psychologie, personalistiky, finančních analýz, sociologie, Public Relations, bezpečnosti informací. Vždyť firma je sociotechnický systém (viz. doc. Vladimír Horáček), kde je třeba správně vést lidi, jejich postoje, aby snadno přijali nové změny. Když mluvím o lidech, nemyslím jen zaměstnance, ale i zákazníky, dodavatele, partnery. Jak to všechno správně a profesionálně provést?

Jedna z možností je si najmout školitele a proškolit zaměstnance. Jenže to má vadu v tom, že za jedno školení zaměstnanci vše nepochopí a tedy nemusí nabyté znalosti realizovat správně. K tomu nemívají ani dostatek kapacit, protože jsou přehlceni operativou. Právě tou, kterou je třeba při změnách odstranit.

Další varianta je, najmout si poradce. Ten však ve firmě není každý den a nemůže na vše reagovat. Samozřejmě ztrácí kontrolu nad realizací a neustále musí zjišťovat, které informace mu neřekli nebo zda byly dohodnuté závěry správně realizované.

Třetí možností je interim manager. To je člověk, který je na nějakou dobu u Vás ve firmě (například 3-6 měsíců) a řídí změny. Jeden člověk zase nemůže znát vše.  Každá varianta má svá pro a proti.

Už si asi v duchu říkáte, že kombinace všech variant by mohla být ta profesionální a správná. Ano, to je výhoda naší sítě vlastní cesty. Sítě praktických poradců, kteří vzájemně spolupracují a pomáhají klientům dosáhnout nejlepších výsledků.

REAL MANAGER – tandem s poradci a lektory.

Představte si, že potřebujete restrukturalizovat firmu, nebo zavést nový projekt. Určitě potřebujete rychle provést změny (aby jste optimalizovali své finance, čas, ...), udržet si nejlepší pracovníky a získat první přínosy z restrukturalizace změn.

My na to jdeme na to takto:              

           

1. setkání specialistů – poradci + REAL MANAGER + majitel

Na začátku, hned při zadání, kdy majitel, nebo management firmy specifikují, čeho potřebují dosáhnout, si u jednoho stolu sedne REAL MANAGER a dle charakteru potřeb vybraní poradci. Společně připraví plán změn, postup implementace, prevenci proti rizikům, případně plán tréningů. (Tréningů – ne školení. Školení dnes nestačí. Lidé musí odejít a něco prakticky znát.)

2. REAL MANAGER denně s vámi:

Real manager na rozdíl od ostatních poradců hned další den nastupuje, zavádí a realizuje dohodnuté změny. Je to on, kdo je garantem profesionální aplikace dohodnutých plánů v dohodnuté časové ose. Na rozdíl od managementu má praktické zkušenosti z podobných restrukturalizací z jiných firem. V mnohých případech je restrukturalizace pro management novou událostí. S Real managerem se snadno vyhnou zbytečným chybám.

3. Zázemí sítě odborníků pro REAL MANAGERA

To není všechno. Od plánů se ledacos v praxi změní. Většinou hned první měsíc. Najít opět optimální směr musí Real manager. Ten však na to není sám. U nás čerpá ze znalostí všech poradců. Kdykoliv může povolat poradce a zkonzultovat potřebné změny. Volá si vždy specialistu, kterého právě potřebuje například pro finanční analýzy, vizuální modelování procesů, řešení sociálních vztahů v teamu apod. Tedy efektivně pracuje s danými potřebami firmy. K tomu zainteresovaní poradci, lektoři ve vhodných etapách realizují tréninky pro zaměstnance. Situaci již znají a tak mohou skvěle připravit nejúčinnější trénink na míru.

Závěr

Real manager vytváří tandem s majitelem firmy. Zároveň vytváří specializovaný tandem s poradcem, kterého potřebuje pro nejlepší řešení. Po nasmlouvané době vám odevzdá dohodnutý výsledek a vás připraveného na vedení firmy v novém prostředí. Zásadní změna tak může být realizovaná již za 3 měsíce, ne za celý rok, jak to dělá většina firem.

Jiří Střelec, Radim Neuman

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství (poradce), Management, leadership , Komunikace (Public Relations),…

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management, leadership

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (Public Relations), Marketing, Média

Monika Kolková

Monika Kolková

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Psychologie/Terapie

Ivona Machová

Ivona Machová

Poradenství (poradce), Duchovní rozvoj, Psychologie/Terapie, Sociologie

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, leadership , Informační technologie…

Michaela Opletalová

Michaela Opletalová

Poradenství (poradce), Management, leadership , Informační technologie, Kvalita…

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství (poradce), Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, leadership ,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, leadership , Bezpečnost a PO,…

Martina Václavíková

Martina Václavíková

Management, leadership , Poradenství (poradce), Marketing, Lidské zdroje

Poradci

Myšlenky poradce

„Je lepší než popsat stohy dokumentace, nakreslit 1 schéma, obrázek.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Nejen ISO, AS, OHSAS, CMMI ... a další normy po nás chtějí, popsat co a jak děláme. Většina kvalitářů, manažerů jen popisují texty a ty se kupí. Je to velmi snadné napsat větu. Nejde o větu, jde o to, aby ji lidé pochopili a použili. Normy nám neříkají však jak popsat náš systém řízení. Na rovinu, doba je uspěchaná a lidí nemají čas číst stohy papírů. Informace se na ně valí ze všech stran. Na výš při dlouhém dokumentu si již nepamatují, co bylo na začátku. Obrázek nebo schéma se čte rychleji a také se lépe pamatuje. Co kdyby systém byl vytvořen jako interaktivní model schémat, obrázků a doplňujících textů? Hledejte, kdo ví jak.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace