Školení na systém kvality (jakosti) a používaných nástrojů vedoucích management a pracovníky k udržování a zvyšování kvality procesů a firmy